Hatályos önkormányzati rendeletek PDF Nyomtatás E-mail

 

A legfrissebb aktuális Önkormányzati Rendeletek, Határozatok megtekinthetők a www.njt.hu weboldalon.

Rendelet megnevezése

Rendelet száma

Módosítások

Helyi iparűzési adórólavar

27/2000./XII.20./

12/2001./V.25./
22/2002./XII.15./
33/2003./XII.30./
42/2004./XII.27./
30/2005./XII.23./
5/2006./III.31./
5/2010./III.02./
29/2010./XII.25./
21/2011./XII.20/

Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról

9/2001./IV.27./

14/2001./V.25./
25/2001./XII.27./
9/2002./IV.30./
11/2002./VI.17./
17/2003./VI.4./
32/2003./XII.30./
23/2005./XI.28./
9/2006./IV.7./
17/2007./XI.19./
19/2009./XII.22./
0/2010./IV.06./
6/2011. /II.21.
8/2011./III.09./
24/2011./XII.28/
8/2012. /III.09./
11/2013. /V.22./
8/2014./VIII.26/

Területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról

2/2004. /II.1./

29/2005./XII.23./
21/2013. /XII.19./

Közterületek használatáról

8/2004./III.1./

19/2005./X.17./
16/2007./X.27./
16/2008./IX.2./
19/2009./XII.22./
8/2010./III.02./
9/2010./IV.06./
19/2010./IX.14./
14/2012./V.31./

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

9/2004./III.1./

 

Záhony város címeréről, zászlajáról és használatának rendjéről

10/2004./III.1./

19/2009./XII.22./

A középületek és a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

11/2004./III.1./

14/2012./V.31./

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

12/2004./III.1./

4/2007./II.16./
4/2009. /II.17./
2/2012./I.26./

A városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitva tartás rendjéről

13/2004./IV.1./

7/2005./IV.4./
28/2005./XII.23./
12/2006./VI.30./
1/2009./II.3./
14/2009./VII.4./
17/2012./VII.19./
18/2016./IX.01./

A vásárokról és piacokról

14/2004./IV.1./

20/2005./X.17./
19/2009./XII.22./
14./2012./V.31./

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásról

16/2004./IV.1./

 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

17/2004./IV.1./

1/2013/I.17/

Vezetői illetménypótlék megállapításáról

18/2004./IV.1./

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

20/2004./IV.26./

17/2006./VIII.31./
18/2007./XI.19./
19/2009./XII.22./

Közterületek elnevezésének, a házszámtáblák elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról

21/2004./IV.26./

14/2012./V.31./

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról a települési könyvtári ellátásról

24/2004./V.28./

19/2009./XII.22./

A parlagfű irtásáról

25/2004./V.28./

14/2012./V.31./

A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

31/2004./V.28./

24/2005./XI.28./
2/2006. /II.10./
16/2006./VIII.31./
21/2007./XII.22./
11/2008./VII.9./
18/2008./IX.27./
21/2008./XII.27./
17/2009. /XI.3./
19/2009./XII.22./
14/2010./IV.27./
1/2011./I.22./
17/2011./XI.17/
4/2012. /III.09./

A települési szilárdhulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

33/2004./VII.5./

19/2009./XII.22./
14/2012./V.31./

Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, a közterületi fák védelméről

35/2004./IX.6./

21/2005./X.17./
14/2012./V.31./
14/2016./V.18./

A helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról

38/2004./XII.27./

19/2009./XII.22./

A talajterhelési díjról

40/2004./XII.27./

7/2006./III.31./
19/2009./XII.22./

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról

9/2005./VI.13./

19/2009./XII.22./

A közigazgatási hatósági eljárások során alkalmazott elektronikus ügyintézésről

22/2005./X.28./

19/2009./XII.22./

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

25/2005./XI.28./

20/2006./VIII.31./
9/2008.(VII.9.)
21/2012./XI.30./

Gyermekvédelem helyi rendszeréről

14/2006./VI.30./

24/2013. /XII.19./

A képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságának tagjai tiszteletdíjának, költségtérítésének és juttatásának megállapításáról

23/2006./XI.13./

15/2007./X.9./
8/2008./V.27./
24/2009./XII.22./
24/2010./XI.16./

Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról

5/2008./IV.28./

19/2009. /XII.22./

A közpénzek felhasználásával, átláthatóbbá tételével kapcsolatos szabályokról

14/2008./IX.2./

 

A sportról

10/2009./IV.20./

19/2009./XII.22./

Egyes önkormányzati rendeletek – belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő – jogharmonizációs módosításáról

19/2009./XII.22./

 

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmáról

2/2011./II.14./

 

Fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatásról

3/2011./II.14./

 

A helyi szociális ellátásokról

7/2011./II.21./


11/2011./IV.16./
16/2011./IX.15./
6/2012. /III.09./
12/2012./IV.12./
20/2012/X.15/
23/2013./XII.19./

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

10/2011./IV.16./

1/2012./I.26./
2/2013/I.17/
8/2013./IV.11./

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

13/2011./VI.01./

10/2012./III.09./
13/2012./V.31./ 
24/2012./XII.20./
18/2013. /XI.25./
11/2014./X.29./
15/2015./VIII.17./
18/2015./IX.24./
20/2015./XI.11./
6/2016./II.24./
13/2016./V.18./

A távhőszolgáltatásról

15/2011./IX.15./

14/2012./V.31/
13/2013./VI.25./

A magánszemélyek kommunális adójáról

20/2011. /XII.20./

14/2014. /XI.26/

Az építményadóról

22/2011./XII.20./

20/2013. /XI.25./

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

3/2012. /II.23./

15/2012./V.31./
16/2012./VI.14./
18/2012.VIII.30./
22/2012./XI.30/
4/2013./II.28./

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért fizetendő térítési díjról

5/2012. /III.09./

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a szennyvízelvezető művek használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 41/2004.(XII.27.) számú rendeletet hatályon kívül helyezéséről

9/2012./III.09./

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

11/2012./IV.12./

 

Egyes önkormányzati rendeletek módositásáról, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendeszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggésben 14/2012./V.31./

A helyi állattartás szabályairól szóló 19/2004/IV.26/rendelet hatályon kívül helyezése

19/2012/IX.26/

Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

23/2012. /XII.20./ 10/2014./IX.23/
A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról zárszámadás 9/2013. /IV.11./
Záhony Város építészeti örökségének helyi védelméről

12/2013.(VI.10.)

A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésére

17/2013.(XI.25.)

8/2016./II.24/

A városi köztemetőről és a temetkezési tevékenységről

25/2013./XII.19/

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

26/2013./XII.19/


Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól 6/2013./II.28./
A települési hulladéssal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 2/2014./I.30./ 12/2014./XI.26./
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 3/2014./II.19./ 7/2014./VIII.26/
9/2014./IX.23/
Szociális célú tűzifa-juttatásról
13/2014./XI.26./
A talajterhelési díjról
15/2014./XI.26./
A szociális ellátások helyi szabályairól
6/2015./II.27./
16/2015./VIII.17./
22/2015./XIII.17.
4/2016./II.24./
10/2016./III.31./
17/2016./IX.1./
19/2016./IX.28./
20/2016./X.18./
A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 2/2016./II.24./
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 3/2016./II.24./
A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 11/2016./V.18./
Az avar és kerti hulladék nyilttéri égetéséről 8/2015./III.31./ 15/2016./V.18./
 

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók