A képviselő testület által hozott határozatok PDF Nyomtatás E-mail

 

 

A legfrissebb aktuális Önkormányzati Rendeletek, Határozatok megtekinthetők a www.njt.hu weboldalon.

Határozat tárgya

Határozat száma

Záhony Város Jegyzője ellen fegyelmi eljárás megindítása

1/2011. /I.11./

Záhony Város Jegyzője állásából történő felfüggesztése

2/2011. /I.11./

Záhony Város Jegyzője illetménye 50 %-ának a felfüggesztés megszüntetéséig történő visszatartása

3/2011. /I.11./

Megbízás jegyzői feladatok ellátására Záhony város jegyzője ellen indított eljárás befejezéséig, illetve az azt követő átmeneti időszakra

4/2011. /I.11./

A Sz-Sz-B. Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tevékenysége, a közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásának kérdései, a szelektív hulladékgyűjtés helyzete

5/2011. /I.17./

A HŐTÁV Kft. székhelyének áthelyezése

6/2011. /I.17./

A „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2009-4.2.0/B) pályázat keretében beszerzésre került gépek számláinak, valamint a megvalósíthatósági tanulmány számláinak kiegyenlítéséhez szükséges saját erő fedezetére célhitelből történő finanszírozás

7/2011. /I.17./

A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. együttműködésével megépítésre kerülő játszótér helyszínének előzetes meghatározása

8/2011. /I.17./

Záhony Város Önkormányzata és a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

9/2011. /I.17./

Közbeszerzési eljárásokban, döntéselőkészítő-bíráló bizottság tagjainak megválasztása

10/2011. /I.17./

Záhony Város Jegyzője ellen indított fegyelmi eljárásban a vizsgálat időtartamának meghosszabbítása

11/2011. /I.25./

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi munkájáról tájékoztató

12/2011./II.09./

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 2010. 10. 03.- 2011. 01. 31. között meghozott határozatokról tájékoztató

13/2011./II.09./

Munkabérhitel felvétele a 2011. évre vonatkozóan

14/2011./II.09./

A Városi Piac felújítása

15/2011./II.09/

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyzete

16/2011./II.09./

Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítása

17/2011./II.09./

A HŐTÁV Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása

18/2011./II.16./

A HŐTÁV Kft-nél a társaság tőkéjének megemelése, tőketartalékba helyezéssel

19/2011./II.16./

A HŐTÁV Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadása

20/2011./II.16./

A 2010. évben biztosított pótelőirányzatokról tájékoztatás

21/2011./II.16./

Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről szóló 100/2010. (VIII.05.) számú határozattal hozott döntés megerősítése

22/2011./II.16./

A KIKSZ Zrt. beruházásában megvalósuló játszótér helyszínének meghatározása

23/2011./II.16./

VOKE Igazgató Tanácsába tagok delegálása

24/2011./II.16./

Dr. Karmanóczki András fegyelmi ügyében a fegyelmi vétség elkövetésének megállapítása, fegyelmi büntetés kiszabása

25/2011./II.24./

„Dolgozzunk Együtt Szociális Szövetkezet” kérelme alapján szándéknyilatkozat a Záhony, Baross Gábor út 11. szám alatti ingatlan bérbeadására

26/2011./II.24./

KEOP-4.2.0/B/09-2009-0009. azonosító számú pályázathoz kapcsolódó, projekt menedzsment feladatok ellátására a TATÁR+TATÁR Kft. megbízása

27/2011./III.9./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 20 000 000 Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalás mellett keretbiztosítéki jelzálogjog felajánlása

28/2011./III.9./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás felülvizsgálatára, szociális feladatellátást érintő módosítása

29/2011./III.9./

Intézményfenntartó társulási megállapodás felülvizsgálata

30/2011./III.9./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanévre vonatkozó beiratkozás időpontjának meghatározása

31/2011./III.9./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde előjegyzési és beiratkozás időpontjának meghatározása

32/2011./III.9./

„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása

33/2011. /III.9./

Állami kitüntetés adományozása

34/2011./III.9./

Záhony várossá avatásának évfordulóján tárgyajándékban részesülők számának meghatározása

35/2011./III.9./

Városi fedett uszoda pályázat útján történő felújítása

36/2011./III.30./

Városi fedett uszoda szakértői véleményének megismerése, további üzemeltetése

37/2011./III.30./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületének pályázat útján történő felújítása

38/2011./III.30./

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0902 azonosító számú pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök beszállítóinak kiválasztása

39/2011./III.30./

A „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEOP-2009-4.2.0/B) pályázat keretében beszerzésre került gépek számláinak, valamint a megvalósíthatósági tanulmány számlájának kiegyenlítéséhez szükséges saját erő fedezetére célhitel felvételéről szóló 7/2011. (I.17.) számú határozat módosítása

40/2011./III.30./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalásáról szóló 148/2010. (XII.02.) számú határozat kiegészítése

41/2011./III.30./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére tulajdonosi kölcsön nyújtása

42/2011./III.30./

Kabai Zsolt lakásügye

43/2011. /IV.15./

A záhonyi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás helyzete

44/2011. /IV.15./

A távhő szolgáltatási rendszer korszerűsítésének helyzetelemzése, a fejlesztés hátralévő feladatainak ütemezése

45/2011. /IV.15./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 2011. első negyedévi pénzügyi beszámolója

46/2011. /IV.15./

Helyi közművelődés helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása

47/2011. /IV.15./

A Festőpalánták Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány támogatása

48/2011. /IV.15./

Dolgozzunk Együtt Szociális Szövetkezet részére önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

49/2011. /IV.15./

Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés

50/2011. /IV.15./

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

51/2011. /IV.15./

2011. évi éves összesített Közbeszerzési Terv jóváhagyása

52/2011. /IV.15./

Az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjának meghatározása

53/2011. /IV.15./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

54/2011. /IV.15./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

55/2011. /IV.15./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

56/2011. /IV.15./

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása

57/2011. /IV.15./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyitva-, zárva tartási idejének módosítása

58/2011./IV.15./

Szándéknyilatkozat az Ady E. út 17. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan

59/2011./IV.15./

Nagy Brigitta záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása

60/2011. /IV.15./

Borbás Józsefné záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása

61/2011. /IV.15./

Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása

62/2011. /IV.15./

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 51/2011. /IV.15./ határozat módosítása

63/2011. /V.02./

A Tiszaszentmárton – Zsurk Viziközmű Beruházási Társulásba képviselet biztosítása

64/2011. /V.02./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása

65/2011. /V.02./

Hőtáv Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása

66/2011. /V.02./

A vizirendőrség tevékenysége

67/2011./V.31./

A Záhonyi Vasutas Sport Club tevékenysége

68/2011./V.31./

A DUNATEX Kft. Záhonyban folytatott tevékenysége

69/2011./V.31./

A Hőtáv Kft. 2010. évi beszámolója

70/2011./V.31./

A Hőtáv Kft. 2011. évi első negyedévi pénzügyi beszámolójának elfogadása

71/2011./V.31./

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2010. évi átfogó értékelése

72/2011./V.31./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak meghatározása a 2011/2012. nevelési évre

73/2011./V.31./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/12-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása

74/2011./V.31./

 

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának és Intézmény Minőségirányítási Programjának az intézmény Integrációs Programjával történő kiegészítése

 

75/2011./V.31./

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók által a 2011/12 tanévben fizetendő térítési díj és tandíj

76/2011./V.31./

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által ellátandó gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről szóló megállapodás elfogadása

77/2011./V.31./

A Nyugdíjas Klub Egyesület, a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete, a Főnix Kórus és Művészeti Egyesület, a Városi Polgárőrség, a Záhonyi Nők Egyesülete támogatása

78/2011./V.31./

A lejárt határidejű határozatok végrehajtása

79/2011./V.31./

Záhony város területén kátyúzási munkák elvégzésére benyújtott ajánlatok értékelése

80/2011./V.31./

Záhony város települési területe szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának elkészítésére érkezett tervezői ajánlat

81/2011./V.31./

Az éves összesített közbeszerzési terv módosítása

82/2011./V.31./

A KEOP-2011-4.2.0/A felhívásra pályázat benyújtása

83/2011./V.31./

Szántó József tiszaszentmártoni lakos telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása

84/2011./V.31./

Ady E. út 17. számú ingatlan értékesítése

85/2011./V.31./

A HŐTÁV Kft. ügyvezető igazgatói tisztség betöltésére pályázatot benyújtók meghallgatása

86/2011./VI.06./

A KEOP-4.2.0/B/09-2009-0009. azonosító számú pályázathoz kapcsolódó II. számú Hőközpont közbeszerzési eljárásának bonyolítása

87/2011./VI.06./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

88/2011./VI.21./

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

89/2011./VI.21./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

90/2011./VI.21./

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása

91/2011./VI.21./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendjének módosítása

92/2011./VI.21./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

93/2011./VI.21./

A KEOP-2011-4.2.0/A pályázat lebonyolítása

94/2011./VI.21./

Földi Ferenc kérelme

95/2011./VI.21./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségének betöltése

96/2011./VI.21./

A Záhony, Ady Endre út 27-29. szám alatti, 533/6/A/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának módosítása

97/2011./VI.21./

Záhony, Ady E. út 69. szám alatti ingatlan értékesítése

98/2011./VI.21./

A Hőtáv Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése

99/2011./VI.21./

Körjegyzőségi feladatokat is ellátó városi jegyzői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírása

100/2011./VII.05./

Festőpalánták Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány támogatása

101/2011./VII.05./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatok értékelése

102/2011./VII.05./

A Városi Piac felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatok értékelése

103/2011./VII.05./

A Városi fedett uszoda felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére benyújtott ajánlatok értékelése

104/2011./VII.05./

Az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési tilalommal terhelt záhonyi 818/37 hrsz-ú építési telek visszavásárlása

105/2011./VII.05./

Révész Sándor záhonyi lakos temetési segély elutasítása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

106/2011./VII.05./

A II-es hőközpont bővítése” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása

107/2011./VII.05./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának elfogadása

108/2011./VII.05./

A „Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületének felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása

109/2011./VIII.05./

Magyar Energia Hivatal részére készített állásfoglalás

110/2011./VIII.05./

Záhony, Ady Endre út 27-31. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség licit útján történő bérbeadása

111/2011./VIII.05./

A képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása

112/2011./VIII.11./

2011. év első félévében biztosított pótelőirányzat

113/2011./VIII.11./

2011. év első félévének gazdálkodása

114/2011./VIII.11./

Folyószámla-hitelkeret megújítása

115/2011./VIII.11./

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

116/2011./VIII.11./

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

117/2011./VIII.30./

A bölcsőde nyitvatartása

118/2011./VIII.30./

Dr. Nagy Zoltán jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázatának elutasítása

119/2011./VIII.30./

Dr. Hellmann Zoltán jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázatának elutasítása

120/2011./VIII.30./

Mack Sándor jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázatának elutasítása

121/2011./VIII.30./

Mártonné Dr. Csimbók Ildikó jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázatának elutasítása

122/2011./VIII.30./

Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. 2011. első félévi helyzete

123/2011./IX.14./

A városi fedett uszoda üzemeltetésének átmeneti szüneteltetése

124/2011./IX.14./

Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6-8. évfolyamán szerveződő tanulószobai foglalkozás időkeretének növelése a 2011/2012-es tanévben

125/2011./IX.14./

Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény létszámkeretének megállapítása

126/2011./IX.14./

Beiskolázási támogatás feltételeinek, valamint összegének meghatározása

127/2011./IX.14./

Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség támogatása

128/2011./IX.14./

Záhonyi Református Egyházközség támogatása

129/2011./IX.14./

Záhonyi Római Katolikus Egyházközség támogatása

130/2011./IX.14./

Záhonyi Rendőrkapitányság támogatása

131/2011./IX.14./

Városi Piac felújítása tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása

132/2011./IX.14./

Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

133/2011./IX.14./

TÁMOP-5.5.1.B-11/2 kódszámú kiírásra a VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár által benyújtásra kerülő pályázat támogatása

134/2011./IX.14./

Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti, 546/8/A/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának módosítása

135/2011./IX.14./

Törökné dr. Nagy Irén jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázata

136/2011./IX.14./

Dr. Kóder László jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázata

137/2011./IX.14./

Dr. Nagy Anita jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázata

138/2011./IX.14./

Dr. Kiss Mihály jegyzői tisztség betöltésére irányuló pályázata

139/2011./IX.14./

Záhony Város Jegyzőjének megválasztása, kinevezése

140/2011./IX.14./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkája

141/2011./X.12./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás intézményi közoktatási feladatának megszervezéséről szóló Feladatellátási Megállapodás módosítása

142/2011./X.12./

Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó alapfokú művészetoktatás a 2009/2010. és a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan

143/2011./X.12./

Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó kiegészítése, valamint az alapfokú művészetoktatás helyi tantervének módosítása

144/2011./X.12./

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás

145/2011./X.12./

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi költségvetését érintő beadványának megtárgyalása

146/2011./X.12./

HŐTÁV Kft. beadványának megismerése, megtárgyalása

147/2011./X.12./

FŐNIX Kórus és Művészeti Egyesület támogatása

148/2011./X.12./

„Záhony I. számú Hőközpont éklétrás behordó szerkezet beszerzése” című projekt megvalósítására érkezett ajánlatok értékelése

149/2011./X.27./

A LEADER 1 025 475 azonosító számú „Hagyományőrzés feltételeinek megteremtése” célterületre vonatkozó pályázat benyújtása

150/2011./X.27./

A „Záhony Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása és a közbeszerzési eljárás lezárása

151/2011./XI.14./

A téli hóeltakarítási,- és síktalanítási munkálatok elvégzése

152/2011./XI.17./

A Záhonyi Rendőrkapitányság beszámolója, Záhony Város közrendjéről, közbiztonságáról

153/2011./XI.24./

Az egészségügyi feladatellátás tapasztalatai

154/2011./XI.24./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szakmai tevékenysége

155/2011./XI.24./

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel

156/2011./XI.24./
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 157/2011./XI.24./
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel 158/2011./XI.24./

A 2011.01.01.-2011.09.30. között biztosított pótelőirányzatok

159/2011./XI.24./
A 2011. évi I.-III. negyedévének gazdálkodása 160/2011./XI.24./

A városi önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

161/2011./XI.24./

A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyása

162/2011./XI.24./

A téli hóeltakarítási,- és síktalanítási munkálatok elvégzése

163/2011./XI.24./

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

164/2011./XI.24./

Dolgozzunk Együtt Szociális Szövetkezet részére bérbeadott önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálata

165/2011. /XI.24./

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által benyújtott Engedményezési Szerződés tudomásul vételéről

166/2011./XII.20./

A Felső-Szabolcsi Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal – a lakossági kommunális hulladék kezelésére – kötött közszolgáltatási szerződés megszűntetése, új közszolgáltatási szerződés megkötése

167/2011./XII.20./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. háromnegyed-évi pénzügyi helyzete

168/2011./XII.20./

A Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adásának tudomásul vétele, bérbeadása

169/2011./XII.20./

A 2012. évi ülésterv (munkaterv) elfogadása

170/2011./XII.20./

A köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező kiemelt célok meghatározása

171/2011./XII.20./

A képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása

172/2011./XII.20./

A polgármester és a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése

173/2011./XII.20./

Záhony Város közlekedési rendjének megváltoztatása

174/2011./XII.20./

Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződéses jogviszonnyal összefüggő kérdések megtárgyalása

175/2011./XII.28./

Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. közötti Szolgáltatási Szerződés módosítása

176/2011./XII.28./

ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyban kiírt pályázat benyújtása /József A. út és környezete/

1/2012. /I.09./


A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának alkalmazása

2/2012./I.26./

A záhonyi MÁV tulajdonú ingatlanok értékesítési ajánlatának megtárgyalása

3/2012./I.26./


OTP Bank Nyrt. bérleti díj csökkentés iránti kérelme

4/2012./I.26./

A 115/2011. (VIII. 11.) számú határozat kiegészítése, keretbiztosítéki jelzálogjog felajánlása /folyószámlahitel 70 millió/

5/2012./I.26./

Záhony Város települési területének szabályozási terve és helyi építési szabályzatának módosítási javaslata

6/2012./I.26./

Szvák János képviselő-testületi tag tragikus halálával kapcsolatos teendők

7/2012./II.06./

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 121/2010.(X.14.) számú határozat módosítása

8/2012./II.23./

A Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 123/2010.(X.14.) számú határozat módosítása

9/2012./II.23./

Közbeszerzési eljárásokban, döntéselőkészítő-bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 10/2011.(I.17.) számú határozat módosítása

10/2012./II.23./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló 136/2010.(XI.11.) számú határozat módosítása

11/2012./II.23./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás és előjegyzés időpontjainak meghatározása

12/2012./II.23./

 

13/2012./II.23./


Záhony központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges működési hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodás megkötése

14/2012./II.23./

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

15/2012./II.23./

A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása

16-22/2012./II.23./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. üzleti terve

Ad hoc bizottság létrehozása a Hőtáv Kft-nek a. TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozásával kapcsolatban

23/2012./III.09./

24/2012./III.09./


A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalás, keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása

25/2012./III.09./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva-, zárva tartási idejének meghatározása

26/2012./III.09./

Tájékoztató a 2011. évben biztosított pótelőirányzatokról

27/2012./III.09./

Munkabérhitel felvétele a 2012. évre vonatkozóan

28/2012./III.09./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

29/2012./III.09./

Jegyzői munka értékelése

30/2012./III.09./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sportudvarának és tornatermének pályázat útján történő felújítása

31/2012./III.28./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása

32/2012./III.28./

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011./III.31./ önkormányzati rendelete módosításához szükséges hozzájárulás

33/2012./III.28./

A HŐTÁV Kft. könyvvizsgálójával, a könyvvizsgáló Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos döntés

34/2012./III.28./

Az ADÓ ÖTLET Kft. és a Záhonyi HŐTÁV Kft. közötti könyvvizsgálói szerződés megszüntetése

35/2012./III.28./

A HŐTÁV Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló határozat módosítása

36/2012./III.28./


AZ ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú „önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése) tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról szóló határozat kiegészítése

37/2012./III.28./


Helyi Építési Szabályzat módosítása a József A. út besorolásával kapcsolatban

38/2012./III.28./


A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérlegbeszámolója

39/2012./IV.12./


Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés

40/2012./IV.12./


A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló 162/2011. /X.24./ számú határozat módosítása

41/2012./IV.12./


Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

42/2012./IV.12./


A Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyon átadás-átvétele

43/2012./IV.12./


A Városi Uszoda megnyitásához szükséges karbantartási-, felújítási munkálatok

44/2012./IV.12./


A Városi Piac – fedett részen kívül eső – területének burkolása

45/2012./IV.12./


A Nyugdíjas Klub Egyesület, a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete, a Főnix Kórus és Művészeti Egyesület, a Városi Polgárőrség, a Záhonyi Nők Egyesülete, a Festőpalánták Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány támogatása

46/2012./IV.12./


A Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség, a Záhonyi Római Katolikus Egyházközség, a Záhonyi Református Egyházközség támogatása

47/2012./IV.12./


A Záhonyi Rendőrkapitányság támogatása

48/2012./IV.12./


Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása

49/2012./IV.12./


Kabai Zsoltné záhonyi lakos fellebbezése

50/2012./IV.12./


Gabányi Béla záhonyi lakos fellebbezése

51/2012./IV.12./


Bátyi Géza záhonyi lakos fellebbezése

52/2012./IV.12./


A jegyző munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos kérelem

53/2012./IV.12./

54/2012./IV.12./


A HŐTÁV Kft. vagyonának adás-vétele

55/2012./V.08./


A HŐTÁV kft. által indított kifizetések ellenjegyzésének elrendelése 56/2012./V.08./
A Magyar Energia Hivatallal egyeztetés lefolytatása 57/2012./V.08./
A HŐTÁV Kft. és a TIGÁZ Zrt. között fennálló gázszolgáltatási szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 58/2012./V.08./
Az ÁROP pályázat kapcsán kifizetett összegek visszakövetelése 59/2012./V.08./

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2011. évi átfogó értékelése

60/2012./V.31./
Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben indítható tanulócsoportok számának meghatározása 61/2012./V.31./
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak meghatározására a 2012/2013. nevelési évre

62/2012./V.31./

Alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési díj, tandíj mértékének megállapítása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan 63/2012./V.31./
Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti új együttműködési megállapodás megkötése 64/2012./V.31./

Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének segítésével megbízott köztisztviselők kijelölése

65/2012./V.31./

Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány támogatása

66/2012./V.31./

A Hajós Alfréd Diáksport Egyesület támogatása

67/2012./V.31./

A Varázs Hastánc Klub támogatása

68/2012./V.31./

A Hopika Zenekar támogatása

69/2012./V.31./

A Záhony Vasút- és Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos támogatás

70/2012./V.31./

A Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

71/2012./V.31./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

72/2012./V.31./

Tájékoztató a 2011.november 17. és 2012. május 08. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

73/2012./V.31./

Záhony Város Polgármestere 2012. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

74/2012./V.31./

A városi piac üzemeltetési szerződésének módosítása

75/2012./V.31./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztsége

76/2012./V.31./

A Hőtáv Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása

77/2012./V.31./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása átvállalása

78/2012./VI.04./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása átvállalásának ellentételezése

79/2012./VI.04./

A „tájház” felújításával kapcsolatos eljárásrend és határidők meghatározása

80/2012./VI.14./

A Záhonyi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalása, a LEADER pályázati forrásból tervezett orgona felújítási munkálatok finanszírozásához szükséges pénzeszközök megelőlegezése

81/2012./VI.14./

A Tiszaszentmártoni 028/5. hrsz-ú „hulladéklerakó telep” tulajdonjogával kapcsolatos döntés

82/2012./VI.14./

A Záhony, Ady E. út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

83/2012./VI.14./

Gázszolgáltatási díjtartozás önkormányzati átvállalása a HŐTÁV Kft. által történő ellentételezéssel

84/2012./VI.14./

Vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal /szerződés megszüntetés/

85/2012./VI.20./

Vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal /új szerződés kötése/

86/2012./VI.20./

A Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyon átadás-átvételéről szóló 43/2012.(IV.12.) számú határozat módosítása

87/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft-nél az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízás

88/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft-nél a tulajdonosi képviselői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízás

89/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló határozatok visszavonása

90/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. által indított kifizetések ellenjegyzésének elrendeléséről szóló 56/2012.(V.08.) számú határozat módosítása

91/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. alapító okiratának módosítása

92/2012./VI.29./

Állásfoglalás a Magyar Energia Hivatal részére

93/2012./VI.29./

TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, óvodafejlesztés című pályázat benyújtása

94/2012./VII.19./

A Záhonyi HŐTÁV Kft. részére, a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyek módosításának kezdeményezése

95/2012./VII.19./

Döntés a Városi Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelméről

96/2012./VII.19./

Döntés Szabados Csaba által bérelt üzlet távfűtési rendszerről történő leválás iránti kérelméről

97/2012./VII.19./

A Záhony, Ady E. út 17. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

98/2012./VII.19./

A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásával kapcsolatos végleges döntés meghozatala 99/2012./VIII.08./
A GIC 316 forgalmi rendszámú NISSAN ALMERA 1,4 GX típusú személygépkocsi értékesítése 100/2012./VIII.08./
ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések az Észak-alföldi régióban” című pályázat benyújtása 101/2012./VIII.08./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5-6. évfolyamán a képesség szerinti kiscsoportos idegen nyelvi bontáshoz szükséges, nem kötelező tanórai foglalkozás órakeretének növelése a 2012/13-as tanévben 102/2012./VIII.30./
A beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása 103/2012./VIII.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 104/2012./VIII.30./
A Főnix Kórus Művészeti Egyesület támogatása 105/2012./VIII.30./
A 2012. év első félévében biztosított pótelőirányzatokról tájékoztató 106/2012./VIII.30./
Az önkormányzat gazdálkodásának 2012. első félévi helyzete 107/2012./VIII.30./
Folyószámlahitel (keret) igénybevétele 108/2012./VIII.30./
Munkabérhitel (keret) igénybevételére 109/2012./VIII.30./
A Záhonyi Hőtáv Kft. folyószámla-hiteléhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezesség vállalására, keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása 110/2012./VIII.30./
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.1/D-12. kódszámú pályázati felhívás alapján pályázat benyújtása, tervek elkészítése 111/2012./VIII.30./
Uszoda üzemeltetési szerződés megkötése 112/2012./VIII.30./
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása 113/2012./VIII.30./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány kérelmének megtárgyalása 114/2012./VIII.30./
Jáger György záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 115/2012./VIII.30./
Orbán János záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 116/2012./VIII.30./
Az IBU 301 forgalmi rendszámú KIA K 2700 DOUBLE CAB típusú gépjármű értékesítése 117/2012./VIII.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására, valamint a bölcsőde működésének ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedési terv elfogadása 118/2012./IX.26./
Az oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása 119/2012./IX.26./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jövőbeni működtetése 120/2012./IX.26./
A „Záhony, Ady Endre út 418/1 hrsz. alatti falusi lakóépület felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása 121/2012./IX.26./
A Béla – Bau Kft. telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása, Záhony 598/31. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan eladása 122/2012./IX.26./
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás 123/2012./X.15./
A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívás alapján, a pályázatot alátámasztó műszaki munkarészek elkészítésére tett ajánlatok elbírálása 124/2012./X.15./
Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása 125/2012./X.15./
A Református Egyház pályázatának előfinanszírozása 126/2012./X.15./
A Polgárőrség pályázatának előfinanszírozása 127/2012./X.15./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány „Zöldövezet 2010/41”’ azonosító számú pályázatának előfinanszírozása 128/2012./X.15./
Személygépjármű vásárlása 129/2012./X.15./
Közjegyzői okiratba foglalt tartozásátvállalás teljesítése 130/2012./X.15./
Az IBU 301 forgalmi rendszámú KIA K 2700 DOUBLE CAB típusú gépjármű alkatrészként történő értékesítése 131/2012./X.15./
A HRL-633 frsz-ú  személygépjármű értékesítése 132/2012./X.15./
A  Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás megkötése 133/2012./X.17./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés b.) pontja alapján meghozatalra kerülő döntésre 134/2012./XI.08./
A  Záhony 598/31. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan eladási árának és értékesítési feltételeinek meghatározása 135/2012./XI.08./
A 2012. május 09. és 2012. november 08. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása 136/2012./XI.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 137/2012./XI.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása 138/2012./XI.30./
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel 139/2012./XI.30./
Záhony város közlekedési rendjének  megváltoztatása 140/2012./XI.30./
Záhony város parkolási koncepciója 141/2012./XI.30./
Hóeltakarítási és sikosság mentesítési munkálatok elvégzése 142/2012./XI.30./
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 143/2012./XI.30./
Szociális és gyermekjóléti feladatok-ellátásához biztosított ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyása 144/2012./XI.30./
A 2012.01.01.-2012.09.30. között biztosított pótelőirányzatok 145/2012./XI.30./
2012. évi I.-III. negyedévének gazdálkodása 146/2012./XI.30./
Záhony Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója 147/2012./XI.30./
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 148/2012./XI.30./
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges akciótervek elfogadása 149/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 150/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának elfogadása 151/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának kiegészítése 152/2012./XII.05./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány „Zöldövezet 2010/41” azonosító számú pályázatának előfinanszírozásáról szóló 128/2012. /X.15./ számú határozat kiegészítése 153/2012./XII.05./
A Záhonyi HŐTÁV Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával kapcsolatos megbízás 154/2012./XII.05./
A Záhony  Hőtáv Kft. tulajdonosi képviseletének ellátásával kapcsolatos megbízás 155/2012./XII.05./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24.) bekezdés b.) pontja alapján meghozott döntés módosítása 156/2012./XII.10./
Az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos aktualitások 157/2012./XII.10./
Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásának elfogadása 158/2012./XII.14./
LEADER forrásból megvalósuló beruházás (tájház) első részszámláját érintő pályázati támogatás visszafizetése 159/2012./XII.14./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatás Intézmény, mint köznevelési intézmény állami fenntartásba vételéből következő önkormányzati feladatellátás 160/2012./XII.14./
Záhony város településszerkezeti tervének elfogadása 161/2012./XII.20./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 150/2013./XII.05./ határozat visszavonásáról és az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának elfogadásáról szóló 151/2012./XII.05./ határozat visszavonása

 

162/2012./XII.20./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosítása 163/2012./XII.20./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása 164/2012./XII.20./
Oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása 165/2012./XII.20./
Polgármesteri Hivatal Záhony kijelölése a   Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási feladatainak ellátására 166/2012./XII.20./
Záhony Város Önkormányzata és az  önállóan működő Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zsurki Tagintézménye közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadása 167/2012./XII.20./
Záhony város közbiztonságának helyzete a közbiztonság érdekében tett intézkedések és a kapcsolódó feladatok 1/2013./I.17./
Záhony Város Önkormányzata és Dr. Mosolygó Gábor a záhonyi I. számú háziorvosi körzet háziorvosa között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 2/2013./I.17./
Záhony Város Önkormányzata és Dr. Lenyu András a záhonyi II. számú háziorvosi körzet háziorvosa között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása 3/2013./I.17./
A  Hőtáv Kft.  részére – a szolgáltatási tevékenysége ellátása céljából – átadott hőközpont épületek, tárgyi eszközök, gépek-, berendezése, járművek, irodaépület és egyéb eszközök használatáért fizetendő díj

4/2013./I.17./

Fűtési távhő – szolgáltatási díj csökkentése 5/2013./I.17./
A Záhonyi Hőtáv  Kft. 2013. évi előzetes üzleti terve 6/2013./I.17./
Kommunális hulladék kezelésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása 7/2013./I.17./
A Fényeslitkei Egészség- és Családvédő Egyesülettel kölcsönszerződés megkötése 8/2013./I.17./
Személygépjármű vásárlásáról szóló 129/2012./X.15./ számú határozat módosítása 9/2013./I.17./
A KEOP-2012.4.10.0/A kódszámú „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű felhívásra pályázat benyújtása 10/2013./II.05./
A KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó árajánlatok elbírálása 11/2013./II.19./
A Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről tájékoztató 12/2013./II.28./
Záhony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása 13/2013./II.28./
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2012.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosítási javaslata 14/2013./II.28./
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai 15/2013./II.28./
Záhony Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 16/2013./II.28./
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 17/2013./II.28./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásáról és működtetéséről szóló megállapodás jóváhagyása 18/2013./II.28./
A Polgármesteri Hivatal Záhony, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv megszüntetése és megszüntető okiratának elfogadása 19/2013./II.28./
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapítása és alapító okiratának elfogadása 20/2013./II.28./
Az önkormányzat egyes követeléseinek elengedéséről a többször módosított 9/2001. (IV.27.) önkormányzati rendelet alapján 21/2013./II.28./
Energiatakarékos vízadagolók beszerzése 22/2013./III.13./
A Hétszínvirág Óvodába és Zsurki Tagintézményébe, valamint a Bölcsődébe történő beiratkozás és előjegyzés idejének meghatározása 23/2013./III.13./
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 24/2013./III.13./
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 25/2013./III.13./
Titkos szavazás elrendelése és a szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 26/2013./III.13./
„Záhony városért” elismerés adományozása 27/2013./III.13./
„Záhony városért” elismerés adományozása 28/2013./III.13./
Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából, tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása 29/2013./III.13./
Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadása 30/2013./III.13./
A VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységére, a közművelődési feladat ellátással kapcsolatos elvárások meghatározása 31/2013./IV.11./
Beszámoló a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi tevékenységéről 32/2013./IV.11./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, s a Zsurki Tagintézménye nyári nyitva-, zárva tartási idejének meghatározása 33/2013./IV.11./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulás 34/2013./IV.11./
Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés 35/2013./IV.11./
Záhony Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 36/2013./IV.11./
A Magyar Állam és a MÁV Zrt. tulajdonában lévő záhonyi ingatlan /ZVSC/ ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 37/2013./IV.11./
A Magyar Állam és a MÁV Zrt. tulajdonában lévő záhonyi ingatlan /VOKE/ ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 38/2013./IV.11./
A Záhonyi házi gyermekorvosi praxis pályázati úton történő meghirdetése 39/2013./IV.11./
A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás mellékletét képező üzemeltetési szerződés módosítása 40/2013./IV.11./
A záhonyi 456/8. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan egy részének hasznosítási alternatívái 41/2013./IV.11./
A záhonyi 656/11. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan értékesítése 42/2013. /IV.11./
Agárdi János Ferenc záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 43/2013./IV.11./
Bagoly Sándorné záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 44/2013./IV.11./
A „Soós-Udvar Egészségügyi Szolgáltató Bt.” részére, egészségügyi szolgáltatás ellentételezésével kapcsolatos döntés, a feladat-ellátási szerződés megszűntetése 45/2013./IV.11./
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 46/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújításával kapcsolatos nyilatkozattétel 47/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása 48/2013./IV.26./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint az Uszoda vonatkozásában felújítási,- fejlesztési célkitűzéseknek pályázat útján történő megvalósítása 49/2013./IV.26./
A központi orvosi ügyeleti feladatellátása 50/2013./V.22./
A  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2012. évi átfogó értékelése 51/2013./V.22./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 52/2013./V.22./
A 166/2012.(XII.20.) számú határozat módosítása 53/2013./V.22./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zsurki Tagintézménye közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás elfogadása

54/2013./V.22./

A Záhonyi Közös Önkormányzati  Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 55/2013./V.22./
A városban megvalósuló beruházásokra, felújításokra beérkezett árajánlatok elbírálása 56/2013./V.22./
A 2012. november 30. – 2013. április 30. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása 57/2013./V.22./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérleg-beszámolójának elfogadása 58/2013./V.22./
A Záhony, Ady Endre u. 69. szám alatti, 487 hrsz-ú ingatlan értékesítése 59/2013./V.22./
Záhony Város Önkormányzata tulajdonában lévő 046/3 hrsz. alatt nyilvántartott parkoló bérleti díjának módosítása

60/2013./V.22./

A záhonyi 456/8 hrsz. alatti ingatlan egy részének hasznosítási alternatívái

61/2013./V.22./
A házi gyermekorvosi álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása 62/2013./V.30./
A  házi gyermekorvosi feladat ellátási előszerződés elfogadása 63/2013./VI.06./
A távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló tájékoztató megtárgyalása

64/2013./VI.10./

Oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása

65/2013./VI.10./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának – szociális feladat-ellátással kapcsolatos – módosítása

66/2013./VI.10./

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 67/2013./VI.10./
Az önkormányzat létszámkeretének megemelése 68/2013./VI.10./
A városban megvalósuló  beruházások, felújítások megvalósítására beérkezett árajánlatok elbírálása 69/2013./VI.10./
A LEADER „Települési közösségi terek kialakítása” HVS intézkedésre vonatkozó pályázat benyújtása

70/2013./VI.10./

A LEADER 2013. „Települési közösségi terek kialakítása” HVS intézkedésre vonatkozó pályázat benyújtása 71/2013./VI.10./
A DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság - fogászati előszerződés megkötése tárgyában benyújtott – kérelem megtárgyalása 72/2013./VI.25./
Tiszaszentmárton – Zsurk  Viziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának módosítása 73/2013./VI.25./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezése 74/2013.(VI.25.)
A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal részére készített állásfoglalás

75/2013./VII.30./

A HŐTÁV Kft. 2011. és 2012. évi mérlegbeszámolójának adataiból következő tulajdonosi döntés 76/2013./VII.30./
A házi gyermekorvosi feladatellátásra kötött előszerződés véglegesítése 77/2013./VII.30./
A záhonyi 456/8. hrsz. alatti ingatlan egy részének hasznosítása 78/2013./VII.30./
A záhonyi 492/2. hrsz alatti ingatlan és a 492/1. hrsz alatti ingatlanrész hasznosítási alternatívái 79/2013./VII.30./
A Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérleti szerződésének megszűnése 80/2013./VII.30./
A Záhony, Baross Gábor út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadása

81/2013./VII.30./

Jáger György záhonyi  lakos által benyújtott  fellebbezés  elbírálása 82/2013./VII.30./
Záhony Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 83/2013./VIII.29./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításához történő hozzájárulás 84/2013./VIII.29./
Tiszaszentmárton – Zsurk  Vizi-közmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 73/2013. (VI.25.) számú  határozat  módosítása 85/2013./VIII.29./
Magyar Államkincstáron keresztül biztosított többletbevételek (2013.01.01 - 06.30.) 86/2013./VIII.29./
Az önkormányzat 2013. év első félévének gazdálkodása 87/2013./VIII.29./
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év első félévének gazdálkodása
88/2013./VIII.29./
Záhony Baross Gábor  út 11. (598/34. hrsz-ú) ingatlan bérbeadásáról szóló 81/2013. (VII.30.) számú határozat módosítása
89/2013./VIII.29./
Beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása
90/2013./VIII.29./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tankönyvtámogatás iránti kérelme
91/2013./VIII.29./
A záhonyi 492/2. hrsz. alatti ingatlan és a 492/1. hrsz. alatti ingatlanrész hasznosítása
92/2013./VIII.29./
MÁV tulajdonú  ingatlanok értékesítési ajánlata
93/2013./VIII.29./
A HŐTÁV Kft. 2011. és 2012. évi mérlegbeszámolójának adataiból következő tulajdonosi döntés meghozatala
94/2013./VIII.29./
A Városi Uszoda 2013. január hó és június hó közötti bevételeinek és kiadásainak alakulása
95/2013./IX.30./
A városi uszoda úszásoktatás céljából történő igénybevétele esetén fizetendő díjnak az intézményfenntartók felé történő kiajánlása
96/2013./IX.30./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részvényeinek megvásárlása
97/2013./IX.30./
Az önkormányzati tulajdonban lévő vízi-közmű elemek vagyonértékelése
98/2013./IX.30./
A záhonyi 231 hrsz-ú MÁV tulajdonú ingatlanból 490 m2 területrész megvásárlása
99/2013./IX.30./
A Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósítása
100/2013./IX.30./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
101/2013./IX.30./
A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatás iránti igény benyújtása
102/2013./IX.30./
Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
103/2013./IX.30./
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő csatlakozás
104/2013./IX.30./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában létrehozandó intézményi tanács önkormányzati tagjának delegálása

105/2013./X.15./

A Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégiumban létrehozandó intézményi tanács  önkormányzati tagjának delegálása 106/2013./X.15./
Szociális célú  tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény benyújtása 107/2013./X.15./
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és Záhony Város Önkormányzata között létrejövő közösségi autóbusz ingyenes átadásáról szóló megállapodás elfogadása 108/2013./X.15./
Beiskolázási támogatás feltételeinek és összegeinek meghatározásáról szóló 90/2013./VIII.29./ számú határozat módosítása 109/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó építési kiviteli terv elkészítésére tett ajánlatok elbírálása 110/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott ajánlatok elbírálása
111/2013./X.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 112/2013./X.15./
A Magyar Labdarúgó Szövetség felhívása alapján „Műfüves félpálya építése” megnevezésű pályázat benyújtása 113/2013./XI.06./
Karácsonyi ünnepekre tekintettel a 60 év felettiek részére egyszeri támogatás biztosítása
114/2013./XI.06./
A városi uszodának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történő használatáért fizetendő díjak megállapítása 115/2013./XI.25./
Balogh Boglárka Dzsenifer Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele
116/2013./XI.25./
Végh Eszter Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele
117/2013./XI.25./
Kovács Máté Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétele
118/2013./XI.25./
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2012. évi átfogó értékelésének kiegészítése
119/2013./XI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
120/2013./XI.25./
Az önkormányzat 2013. év első háromnegyed évének gazdálkodása
121/2013./XI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év első háromnegyed évének gazdálkodása
122/2013./XI.25./
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
123/2013./XI.25./
Éves összesített közbeszerzési terv módosítása
124/2013./XI.25./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO) felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására benyújtott ajánlatok elbírálása 125/2013./XI.25./
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
126/2013./XI.25./
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület-elnevezések megváltoztatása
127/2013./XI.25./
A Szabolcs Telekom Informatikai és Telekommunikációs Kft által benyújtott kérelem elbírálása
128/2013./XI.25./
A fűtési távhő-szolgáltatási díj csökkentéséről szóló 5/2013.(I.17.) számú határozat visszavonása
129/2013./XI.25./
A Záhonyi Közlekedési Diáksport Egyesület kérelmének megtárgyalása, a LEADER pályázati forrásból tervezett sporteszközök beszerzéséhez szükséges pénzeszközök megelőlegezése
130/2013./XI.25./
A házi gyermekorvosi szolgálat OEP általi finanszírozási összegének kiegészítése
131/2013./XI.25./
A Záhonyi Hőtáv Kft. ügyvezetői tisztségének főállású munkaviszony keretében történő ellátása
132/2013./XI.25./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az önkormányzat közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása
133/2013./XII.19./
A DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság feladat-ellátási szerződésének megkötése
134/2013./XII.19./
Az Állami Számvevőszéknek „az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének – 2013. évben induló – ellenőrzéséről Záhony” című jelentésében foglaltak megtárgyalása és a javasolt intézkedések megtétele érdekében intézkedési terv készítése
135/2013./XII.19./
Az önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve
136/2013./XII.19./
A Záhony, Ady Endre út 27-31. szám alatti (OTP Nyrt. részére bérbe adott) ingatlan bérleti szerződésének módosítása
137/2013./XII.19./
A 046/3. hrsz. alatt nyilvántartott parkoló bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása
138/2013./XII.19./
A záhonyi 276/1 hrsz-ú ingatlan megszerzése
139/2013./XII.19./
A záhonyi 276/1. hrsz-ú ingatlan megszerzésével kapcsolatos ártárgyaláson történő részvételről és az önkormányzat képviseletében eljáró személyek megbízása 1/2014./I.27./
Záhony Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása, egységes szerkezetbe foglalása
2/2014./I.30./
Gépjárműbeszerzés
3/2014./I.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása
4/2014./II.07./
Záhony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása ( első olvasat )
5/2014./II.07./
A 2013. május 22. - december 19. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi döntések végrehajtása 6/2014./II.19./
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 7/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO)” felújítása tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása, a közbeszerzési eljárás lezárása 8/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház” (ÖNO) felújítása tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása a beérkezett ajánlatok alapján 9/2014./II.14./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó soft elemek (beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő programok) ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 10/2014./II.19./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 11/2014./II.19./
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak emlékére emléktábla elhelyezése 12/2014./II.19./
A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás 13/2014./II.19./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. tulajdonossal szembeni kötelezettségének elengedése 14/2014./II.19./
A Záhonyi Református Egyházközség - parókia felújítás jogcímen történő - támogatása 15/2014./II.19./
Az Ady Endre út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (cipész üzlet) bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása 16/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének felmondása 17/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 18/2014./II.19./
A záhonyi I. és II. számú háziorvosi körzetek orvosai részére költségtérítés megállapítása 19/2014./II.19./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulás 20/2014./II.26./
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 21/2014./II.26./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Záhony Város Önkormányzata között – a Záhonyi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatban – létrejött megállapodás megszüntetése 22/2014./II.26./
Polgárőrség részére személygépjármű átadása 23/2014./II.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 120/2013.(XI.25.) számú határozat kiegészítése 24/2014./III.12./
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 25/2014./III.12./
Rusznák András részére „Záhony városért” elismerés adományozása
26/2014./III.12./
Dallosné Rozgonyi Mária részére „Köz szolgálatáért” elismerés adományozása
27/2014./III.12./
Gál Istvánné részére „Köz szolgálatáért” elismerés adományozása
28/2014./III.12./
Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából, tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása
29/2014./III.12./
A Záhony, Ady Endre út 27-31. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének a bérlő részéről történő felmondása és további hasznosítása
30/2014./III.12./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása és a közbeszerzési eljárás lezárása
31/2014./III.19./
A záhonyi 0100/27 hrsz-ú ingatlanrész eladására és eladási árának meghatározása
32/2014./III.19./
A Magyar Állam tulajdonában lévő, Záhony Ady Endre út 3. szám alatti, 551 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
33/2014./III.19./
Hivatali személygépjármű vásárlása
34/2014./III.19./
A 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
35/2014./III.31./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása
36/2014./III.31./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó köztéri alkotás létesítésével kapcsolatos eljárás
37/2014./III.31./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO)” felújítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kültéri eszközök beszerzése
38/2014./III.31./
A Záhony Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény kialakítása
39/2014./IV.15./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának véleményezése
40/2014./IV.15./
Városi Uszoda melletti terület rendezése
41/2014./IV.15./
Fűtőház út aszfaltozása
42/2014./IV.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiszolgáló sátrak beszerzése
43/2014./IV.15./
A Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség támogatása
44/2014./IV.15./
A Római Katolikus Egyházközség támogatása
45/2014./IV.15./
A Záhonyi Református Egyházközség részére ideiglenes pénzeszközátadás
46/2014./IV.15./
A Lokomotív Horgász Egyesület támogatása
47/2014./IV.15./
„A 25 éves Záhony városért 2014.” feliratú üveg plakett tárgy ajándékban részesülő szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek meghatározása
48/2014./IV.15./
Házi gyermekorvosi informatikai rendszer támogatása
49/2014./IV.15./
Az önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervéről szóló 136/2013. /XII.19./ határozat kiegészítése
50/2014./V.07./
Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása
51/2014./V.07./
Záhony Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról szóló beszámoló elfogadása
52/2014./V.26./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
53/2014./V.26./
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2013. évi átfogó értékelése
54/2014./V.26./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérleg-beszámolójának elfogadása
55/2014./V.26./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyása
56/2014./V.26./
A 2014. évre tervezett beruházások megvalósítása
57/2014./V.26./
A Vágó Béla út kb. 250 m-es szakaszán – a Móricz Zsigmond út és Fenyőfa utcák között – közvilágítási hálózat kiépítése
58/2014./V.26./
A Záhony, Ady Endre út 79. szám alatt lévő „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola” helyiségeinek bérbeadása telephely létesítése céljára
59/2014./V.26./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó köztéri alkotás létesítése
60/2014./V.26./
A Záhony Ady Endre út 27-31. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása
61/2014./VI.12./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenysége
62/2014./VI.25./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az önkormányzat közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása
63/2014./VI.25./
A házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
64/2014./VI.25./
A Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő csatlakozás, fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele céljából
65/2014./VI.25./
Az Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske megállapodásának felülvizsgálata
66/2014./VI.25./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde és Zsurki Tagintézménye óvodavezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásra benyújtott pályázati anyag megismerése
67/2014./VI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása
68/2014./VI.25./
A 2014. január 09. – 2014. június 12. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása
69/2014./VI.25./
Záhony város területén hidrogeológiai tanulmány elkészítése
70/2014./VI.25./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházásához kapcsolódó szabadtéri nézőtéri székek és szállítóeszközének beszerzése
71/2014./VI.25./
A COOP Áruház környezetének rendezésére beérkezett ajánlatok elbírálása
72/2014./VI.25./
Kónya Attila és neje kérelmének elbírálása, a Záhony belterület 219/14. helyrajzi számú földterület egy részének bérbe adása
73/2014./VI.25./
Gyüre Sándor és neje kérelmének elbírálása, a Záhony belterület 219/14. helyrajzi számú földterület egy részének bérbe adása
74/2014./VI.25./
A Záhony belterület 425/21 helyrajzi számú terület és a rajta lévő felépítmények licit útján történő értékesítése
75/2014./VI.25./
A 30/2014. (III.12.) számú határozat módosítása
76/2014./VI.25./
2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítása
77/2014./VII.12./
A KEOP-2014-4.10.0/N. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtása
78/2014./VII.12./
A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására és a közbeszerzési eljárás lezárása

79/2014./VII.31./

A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatása 80/2014./VII.31./
A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására és az ismételt közbeszerzési eljárás lezárása 81/2014. /VIII.08./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye igazgatói (tagintézmény-vezetői) pályázati felhívásra benyújtott pályázati anyag megismerése 82/2014. /VIII.08./
A „Záhony Város Központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó szabadtéri színpad fedése 83/2014. /VIII.08./
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület kérelmének elbírálása 84/2014. /VIII.08./
A 2014. év első félévének gazdálkodásáról tájékoztató 85/2014./VIII.26./
A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal részére készített állásfoglalás 86/2014./VIII.26./
Az Alkotmány út kb. 80 m-es szakaszán (a volt MÁV Rendelőintézet melletti rész) közvilágítási hálózat kiépítése 87/2014./VIII.26./
A Baross Gábor út Déli bekötő kb. 500 m-es szakaszán közvilágítási hálózat kiépítése 88/2014./VIII.26./
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 89/2014./VIII.26./
A Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 90/2014./VIII.26./
A HŐTÁV Kft 2014. évi üzleti terve 91/2014./VIII.26./
A  „Záhony szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2014-0051 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása 92/2014./VIII.26./
A Szurdokpüspöki Ifjúsági Tábor ingatlanán található felépítmények fenntartási költségei és használati viszonyainak rendezése 93/2014./VIII.26./
Az „Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony – Zsurk – Győröcske” megállapodásának módosítása 94/2014./VIII.26./
Az „Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony – Zsurk – Győröcske”  tevékenysége 95/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásáról és működéséről szóló megállapodás módosítása 96/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 97/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetű elfogadása 98/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 99/2014./VIII.26./
A beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása 100/2014./VIII.26./
Az Ady Endre út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (Szedd - Vedd Turi) bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása 101/2014./VIII.26./
A Zh Center Kft. kérelmének elbírálása a Záhony, Ady Endre út 1. szám alatti, 552/1. helyrajzi számú ingatlan területének rendezése

102/2014./VIII.26./

A záhonyi 598/30. hrsz-ú ingatlan hasznosítása 103/2014./VIII.26./
Vizi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve (2015-2029) 104/2014./IX.05./
„Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzése

105/2014./IX.05./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportpályájának napelemes kandeláberekkel történő megvilágítása 106/2014./IX.05./
A József Attila úti park térfigyelő rendszerének kiépítése 107/2014./IX.05./
Az Új Élet út felújításához kapcsolódó kiegészítő folyókaépítés és fedlapcsere 108/2014./IX.05./
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2012.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletének módosítás véleményezési szakaszának lezárására 109/2014./IX.23./
Záhony Város településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

110/2014./IX.23./

Záhony Város településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása

111/2014./IX.23./

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozás

112/2014./IX.23./

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. részére fizetendő rendelkezésre állási díjjal kapcsolatos döntés

113/2014./IX.23./

Zsurk Községháza épület-felújításának támogatása

114/2014./IX.23./

A PIREHAB Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti  együttműködési megállapodás megkötése

115/2014./IX.23./

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola és az önkormányzat közötti bérleti szerződés megszüntetése

116/2014./IX.23./

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtása

117/2014./IX.29./

ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése

118/2014./IX.29./

Defibrilátor beszerzése

119/2014./IX.29./

„Idősek világnapja” ünnepség megszervezése

120/2014./IX.29./

Alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásának lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

121/2014./X.22./

Alpolgármester megválasztása

122/2014./X.22./

Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

123/2014./X.22./

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

124/2014./X.22./

Humán Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása

125/2014./X.22./

Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása

126/2014./X.22./

Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

127/2014./X.22./

Háda Imre volt polgármester végkielégítésének megállapítása  és a ki nem vett szabadságának megváltása

128/2014./X.22./

ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú „Területi együttműködést segítő  programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat

129/2014./X.29./

A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

130/2014./X.29./

A HŐTÁV Kft. 2014. év I-III. negyedévi tevékenysége, gazdálkodása

131/2014./XI.26./

A HŐTÁV Kft-nél tulajdonosi képviselet biztosítása

132/2014./XI.26./

A HŐTÁV Kft. 2014. évi üzleti évének könyvvizsgálata

133/2014./XI.26./

A Záhonyi HŐTÁV Kft-nél Felügyelőbizottság létrehozása, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

134/2014./XI.26./

Hulladékgazdálkodási díj megállapítását követő feladatok

135/2014./XI.26./

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegált tag megválasztása

136/2014./XI.26./

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába  delegált tag helyettesének megválasztása

137/2014./XI.26./

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában az önkormányzat képviseletével megbízott személy és helyettesének megválasztása

138/2014./XI.26./

A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületben képviselet biztosítása

139/2014./XI.26./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati tag delegálása

140/2014./XI.26./

A Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű Beruházási Társulás képviselőjének kiválasztása

141/2014./XI.26./

A Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodásának módosítása

142/2014./XI.26./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán áthelyezett játszótéri eszközök esési terének kialakítása

143/2014./XI.26./

„Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzése

144/2014./XI.26./

Záhony Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségéről készült ellenőrzési jelentésben foglaltak megtárgyalása és a javasolt intézkedések megtétele érdekében intézkedési terv készítése

145/2014./XI.26./

A  Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

146/2014./XI.26./

A  Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

147/2014./XI.26./

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

148/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

149/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

150/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

151/2014./XI.26./

Záhony Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzata Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

152/2014./XII.04./

Záhony Város Önkormányzatának gazdálkodása a 2014. 01. 01. – 2014. 11. 30. közötti időszakban

153/2014./XII.17./

Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

154/2014./XII.17./

Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

155/2014./XII.17./

Az ingatlan-nyilvántartásba Záhony 231 hrsz alatt felvett, természetben a Záhony József Attila út 36. szám alatti ingatlan /VOKE/ térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírása

156/2014./XII.17./

Az ingatlan-nyilvántartásba Záhony 217/1, 217/2, 217/3, 219/15 és 805 hrsz. alatt felvett „kivett sporttelep” /ZVSC/ megnevezésű ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírása

157/2014./XII.17./

Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. kérelme a fehérgyarmati 905 hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás címen történő megszerzés bejegyzése

158/2014./XII.17./

TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. részére fizetendő rendelkezésre állási díj vállalása

159/2014./XII.17./

A „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerültekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektre vonatkozó Együttműködési Megállapodás aláírása

160/2014./XII.17./

A bölcsődei ellátást igénybevevők érdekeinek védelmében az Érdekképviseleti Fórumba önkormányzati tag delegálása

161/2014./XII.17./

A Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium Intézményi Tanácsába önkormányzati tag delegálása

162/2014./XII.17./

A Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetése

163/2014./XII.17./

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

164/2014./XII.29./

 

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók