27 km úszás a 27 éves városunkért Záhonyért PDF Nyomtatás E-mail

 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a város születésnapjának ünneplésére  a városi uszodában. Az előzetes nevezésre 56 fő adta le jelentkezését, hogy sportteljesítményével hozzájáruljon a város hírnevének öregbítéséhez  a 27. születésnapjának megünnepléséhez.

A jelentkezők között az óvodástól a nyugdíjas korig minden korosztály képviseltette magát, akik között voltak profik és amatőrök.   A jelentkezőket öt csoportra osztották  a rendezők,( Palotai Judit és Kovács Sándor) az öt pályán 5400 m kellett teljesíteni, így összesen 27 km úsztak a résztvevők.  Az úszásnál felhasznál energiákat "Varga" féle babgulyás és szalagos fánk elfogyasztásával pótolták a résztvevők.

 
GYERMEKNAP PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. május 18-án (szerda) du. 17,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés Záhony város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról
  Előadó: Helmeczi László polgármester 
  Harmati Gábor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

 2. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2015 évi költségvetésének végrehajtására és pénzmaradványának elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzatánál és a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2015. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.  (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, a közterületi fák védelméről szóló 35/2004. (IX.6.) önkormányzati rendelet és az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2015 (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2015. évi átfogó értékelésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester
  Orosz Tímea Mándoki Térségi Szociális Központ intézményvezetője

 8. Előterjesztés az önkormányzat kulturális feladatainak lehetséges ellátási formáiról
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 9. Előterjesztés a Záhony Város településrendezési tervének felülvizsgálatára
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 10. Előterjesztés a az építési telkek árának megállapítására, kedvezményes értékesítésének feltételeire
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 11. Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépület és tornaterem tetőszerkezetének átvizsgálására és a megoldási javaslatok elkészítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 12. Egyéb szervezeti kérdések

 

Bővebben...
 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Ügyfelek!

Településükön a következő időpontokban lehetséges a szemétszállítási díj befizetése.

Záhony Idősek Clubja-régi óvoda épülete: Ady Endre utca 30.

2016.06.02. napjain 8:00 - 12:00 óra között
2016.06.09 napján 13:00 - 17:00 óra között

 
TÚRA PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Álláslehetőség PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint a 312/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 8/2016 (II.24.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy ab) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012.(III.20.) Korm.rendelet szerinti részletes önéletrajz,

§         Végzettséget igazoló okiratok másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a megkéréséről,

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,

§         pályázó nyilatkozata,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pócsik-Ádám Ilona Jegyző nyújt, a 45/525-503 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady Endre út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/771/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

§         Személyesen: Pócsik-Ádám Ilona Jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4625 Záhony, Ady Endre út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatnak a megadott napon 16 óráig meg kell érkeznie a pályázatot kiíró által megadott címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

 
Értesítés csőhálózat mosatásról PDF Nyomtatás E-mail

ÉRTESÍTÉS

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Fogyasztókat, hogy
2016.05.05-én 21:00 órától
2016.05.06-án 06:00 óráig
az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében
ZÁHONY
város ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez.

Ezen időszakban átmeneti nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra lehet számítani.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a Tisztelt Fogyasztók megértését és szíves türelmét kéri.

 
27 km Úszás PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Városnap PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. április 15-én (pénteken) de. 11,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 2. Előterjesztés az önkormányzat kulturális feladatainak lehetséges ellátási formáira
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a  SOLLIGHT ENERGIA ESCO Kft. által meghatározott kimentési indokok elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés TOP-os pályázatok (orvosi rendelő, zöld város) előkészítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Egyéb szervezeti kérdések
  Előadó: Helmeczi László polgármester

Z á h o n y,  2016. április 8.

Helmeczi László
polgármester

 
Kötelező Eboltás és Chipbeültetés PDF Nyomtatás E-mail

 

ÉRTESÍTÉS

A 201. évi veszettség elleni

KÖTELEZŐ EBOLTÁS ÉS CHIP BEÜLTETÉS

Záhony városban:

2015. Április 28-án 8-11 óráig

A volt kisiskola udvarában lesz megtartva. /Ady Endre út 79. sz alatt/

Az oltás és a kötelező féregtelenítés díjai:

Kis testű ebeknél: 3.500 Ft

Nagy testű ebeknél: 3.700 Ft

Elveszett oltási könyv pótlása: 500 Ft

Chip beültetés díja /ha nincs benne/ 3.500 Ft

Az eb oltása 90 napos kor felett KÖTELEZŐ!

Az eb oltási igazolványát a tulajdonos hozza magával.

Házhoz kiszállás + 500 Ft.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók