Hangverseny a Zene Világnapja alkalmából PDF Nyomtatás E-mail

Október 8-án a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázat keretében ünnepi hangversennyel emlékeztünk meg a Zene Világnapjáról a Művelődési Házban. A műsor első részében a Vasutas Nyugdíjas Klub Aranyősz Népdlaköre, a tuzséri Soli Deo Gloria református vegyeskar, illetve a nyáron Rómában aranyminősítést szerzett Főnix Kórus kápráztatta el a közönséget. Ünnepi beszédet mondott és zongorán játszott a záhonyi születésű zongora és csembalóművész, Lukács Lívia. Az este második részében a hatvanhárom éves múltra visszatekintő többször kitüntetett nívódíjas Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar mintegy hetven tagja klasszikus és modern zenedarabokkal emelte az ünnepség fényét. A hangverseny után a Művelődési Ház egy zenés táncos megvendégeléssel köszönte meg a fellépők részvételét, és a színvonalas produkciókat.

Bővebben...
 
Felújításra kerül a Városi Uszoda tetőszerkezete PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzata az  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet felhívására pályázatot nyújtott be a „Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása” címmel.
A pályázatot a Belügyminiszter Úr kedvezően bírálta el, így az önkormányzat 17 237 000 Ft támogatásban részesült, melyről a támogatási szerződés a nyár végén aláírásra került.

A városi fedett uszoda több mint 20 éve, 1987-ben létesült, az akkori műszaki előírásoknak megfelelően. A létesítményben a használat során egyre több műszaki hiba keletkezett, amelyek egy részét orvosoltuk, de a nagyobb léptékű felújítási feladatokra forrás hiányában nem kerülhetett sor.
A támogatásnak köszönhetően a rossz állapotban lévő tetőszerkezet cseréje és szigetelése történne meg.

2011. márciusában az épületet Hlatky Attila igazságügyi szakértővel megvizsgáltattuk, így szakértői véleménnyel alátámasztható, hogy a jelenlegi szelemenrendszer jelentős hóteher elviselésére biztonsággal nem alkalmas, így annak cseréje azonnali beavatkozást igényelt.

Tekintettel arra, hogy a tervezett felújítás tartószerkezetet érint, egyszerűsített építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Az engedélyezési terv és az építési engedély birtokában kezdhető meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Mivel mindezek elvégzése több hónapot vesz igénybe, illetőleg a közelgő téli időjárásra való tekintettel a kivitelezésre a 2012. év elején kerülhet sor.

Az igazságügyi szakértői szakvéleményben foglaltak szerint az építmény biztonsággal a téli időszakban nem működtethető, ezért az uszoda üzemeltetésének ideiglenes szüneteltetéséről hozott döntést a képviselő-testület. Az uszoda várhatóan a felújítási munkálatok átadás-átvételi eljárásának befejezését követően üzemel majd újra.

 A zárva tartás időszaka alatt felmerülő pénzügyi és egyéb kötelezettségek (őrzés, védelem, fűtés … ) rendszerbe szedése érdekében bizottság került megválasztásra, s a bizottsági tagok mielőbb döntést hoznak e kérdéskört illetően.

 
Élelmiszersegély a rászorulóknak PDF Nyomtatás E-mail

 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretén belül Záhony Város Önkormányzata az idén második alkalommal osztott EU-s élelmiszer-segélyt a rászorulóknak. Az élelmiszer-adományból elsősorban az önkormányzattól ellátásban részesülő segélyezettek kaptak, illetve azok a lakosok, akiknek nehéz életkörülményeiről az önkormányzatnak tudomása van. Ezt követően azon záhonyi lakosok részesülhettek a segélyből, akiknek jövedelmi helyzetét az önkormányzat nem ismeri ugyan, de a helyszínen igazolták rászorultságukat.
Az Élelmiszerbanktól kapott 5.980 kg élelmiszer a Körjegyzőséghez tartozó településeken lakosságarányosan került elosztásra, így Záhonyban 610, Zsurkon 220, Győröcskén 23 család/háztartás megsegítésére nyílt lehetőség. Az élelmiszer-csomag lisztet, orsó tésztát és háztartási kekszet tartalmazott, összesen átlag 4-8 kg mennyiségben.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani együttműködő partnereinknek: a Magyar Élelmiszerbank Egyesület vezetőségének és munkatársainak, akik fáradságos munkájukkal az élelmiszerek begyűjtését és az együttműködő szervezeteken keresztüli szétosztását szervezik, a Kelet-Trans 2000 Kft vezetőinek és munkatársainak, akik a korábbi évekhez hasonlóan térítésmentesen gondoskodtak az élelmiszer-adomány hazaszállításáról, valamint a kiosztásban közreműködő Kistérségi Szociális Központ munkatársainak.
Bízunk benne, hogy az együttműködés a jövőben is sikeres lesz, s így rendszeresen tudunk élelmiszer-adománnyal segíteni a rászorulókon.

O.T.

 
Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság ülése Ungváron PDF Nyomtatás E-mail

 

Szeptember 28-29-én, Ungváron Viktor Baloga Ukrajna Rendkívüli helyzetek Minisztériumának minisztere, valamint Dr. Szabó Erika Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, mint társelnökök vezetésével ülésezet a Magyar- Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság.
Az ülésen részt vett, mint a bizottság állandó tagja, Háda Imre polgármester. A két napos tanácskozáson számos téma került megbeszélésre, a közös határszakasz ellenőrző pontjainak helyzete, többek között a meglévő határátkelők felújítása, új teherforgalmi határátkelők számának növelése, közös ellenőrzési pont létesítése, közúti és vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás megkötése. Az ukrán állampolgároknak biztosított vízum-, és kishatár átlépési támogatás (könnyítés) helyzete, továbbá a határátkelés helyzete.

Bővebben...
 
Esküt tett Záhony Város Jegyzője Dr. Nagy Anita PDF Nyomtatás E-mail

 

Kérem, néhány gondolatot mondjon magáról.
Apai nagyszüleim az 1940-es évek végén költöztek Záhonyba, munkájuk ide kötötte őket, mondhatjuk tehát, hogy tősgyökeres záhonyi vagyok. „Pályafutásomat” a Piros Óvodában kezdtem, majd az általános iskola 8 osztályának elvégzése után a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium általános tantervű osztályának tanulója voltam. A gimnáziumi évek alatt orosz nyelvből sikeres középfokú ,C’ típusú nyelvvizsgát tettem.

Az érettségi után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenleg Debreceni Egyetem) Állam és Jogtudományi Intézetének nappali tagozatos hallgatója lettem. Az egyetemi jogászképzés keretében tanulmányaimat 2003. évben lezártam, záróvizsgáimat sikeresen cum laude diplomaminősítéssel teljesítettem.

Ezt követően európai uniós szakjogász képzésen vettem részt, melynek időtartama 5 félév volt, illetve Francia középfokú A típusú nyelvvizsgát szereztem.

Bővebben...
 
F E L H I V Á S PDF Nyomtatás E-mail

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság kerületi főállatorvosa Záhony-Győröcske-Zsurk közigazgatási területére, a területen található rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2011. október 4- október 17. között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Bővebben...
 
Béres-ösztöndíjak a záhonyi kollégiumban PDF Nyomtatás E-mail

 

Öt éve létesített ösztöndíj-rendszert a tehetséges diákok támogatására a záhonyi Kandó Kálmán Középiskola és Dr. Béres József Kollégiumban a fővárosi székhelyű Béres Alapítvány a Teljes Életért elnevezésű non-profit szervezet.

Ennek keretében tanévenként minden kollégiumi évfolyam legeredményesebb tanulója havi ösztöndíjban részesül, a tanév végén pedig Béres-díjjal jutalmazzák a legkiválóbb kollégistát. Az idei Béres-ösztöndíj adományozási ünnepségre a napokban került sor.
 Lesku Alexandrának a költőfejedelem, Nagy László által írott, névadóról szóló szavalata után Kovács Klaudia a diáktanács nevében köszöntötte az ünnepség résztvevőit. A névadó, a záhonyi születésű jeles tudományos kutató és feltaláló, Dr. Béres József emlékét a névadást kezdeményező Mag Lajos egykori kollégiumvezető idézte fel. Ezt követően Bodnár Attila Sándor igazgatótól idén Fedor Attila(Tiszasalamon, Kárpátalja), Nagy Béla (Kékcse), Lesku Alexandra (Fényeslitke) és Kovács Klaudia (Bakos, Kárpátalja) vehette át a megérdemelt elismeréseket. A kollégiumi emlékhelyeken szokásos csoportos fotózás előtt az ösztöndíjasok nevében a rangidős Fedor Attila mondott köszönetet, majd az ünnepeltek tiszteletére Horváth Rebeka Bródy János szerzeményét, a Ha én rózsa volnék című dalt adta elő.Mindezek után megterített asztal melletti kötetlen beszélgetés zárta a bensőséges ünnepséget.

 
Döntsünk közösen arról, hol is kerüljön megépítésre városunk újabb, immár akadálymentes játszótere … PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Záhonyiak!

Városunk a közeljövőben újabb, immár akadálymentes játszótérrel gazdagodhat, hisz kiválasztott lett azon helyszínek között, amelyeknél a frekventáltság, a jó megközelíthetőség, a közlekedési infrastruktúra forgalma, kihasználtsága és elhelyezkedése kedvező megítélést kapott.
A játszótér a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. beruházásában valósul meg, a tervdokumentáció elkészítésétől kezdve a 2011. október 31-re tervezett átadásig, beüzemelésig. A KIKSZ Zrt. és Záhony Város Önkormányzata között ezért, „közérdekű célra történő kötelezettségvállalás”-ról megállapodás jött létre, melynek értelmében biztosítanunk kell a beruházáshoz szükséges helyszínt, a beruházáshoz szükséges feltételek megteremtését. A játszótérnek az önkormányzat részére történő kezelésbe adásától illetőleg kezelésbe vételétől vállalnunk kell az állagmegóvást, a közterületi világításának és vízellátásának biztosítását, illetőleg a játszótér fenntartásához és rendeltetésszerű működtetéshez kapcsolódó valamennyi költséget.
Vállalnunk kell továbbá, hogy az átadástól számított legalább hat éven át a játszóteret fenntartjuk, s hogy a fenntartásához kapcsolódóan az éves szakhatósági vizsgálatokat elvégezzük, s annak dokumentációját a beruházó felé továbbítjuk.

Bővebben...
 
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 Következő > Utolsó >>

66. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók