Gondolatok a Könyvtárban PDF Nyomtatás E-mail

 
Idősek Világnapja PDF Nyomtatás E-mail

 

Az Idősek világnapja alkalmából idén is felköszöntötték Záhonyban a város idős polgárait.

Az ünnepségre pénteken került sor a helyi művelődési intézmény színháztermében. A több száz vendéget Szabó János képviselő üdvözölte meleg szavakkal. A képviselő külön is köszöntött három, helyi polgárt.

A színvonalas kulturális műsorban a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola énekkara és Homicskó Pál tanár úr szórakoztatta a megjelenteket. Majd az ünnepség zárásaként Kovács Kati énekesnő örökzöld slágereit élvezhették a szépkorúak.

 
Pályázati Felhívás! PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Záhony Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel közösen ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.

A Képviselő-testület határozata értelmében az „A” típusú pályázók tekintetében 15 fő, a „B” típusú pályázók esetében 5 fő támogatására van lehetőség. Az elnyerhető ösztöndíj mértékét 5.000,-Ft/fő/hó-ban határozták meg, melyet az „A” típusú pályázók részére 10 hónapon át, a „B” típusú pályázók részére 3x10 hónapon át folyósít az önkormányzat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében ( továbbiakban: EPER-BURSA rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

Információk a Bursa Hungaricaval kapcsolatban a www. emet.gov.hu oldalon találhatóak.

A rendszerben kitöltött és az abból kinyomtatott pályázati űrlapokat a kötelezően csatolandó dokumentumokkal (jövedelemigazolás, jogviszony igazolás) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben benyújthatóak.

További információkért kérem keresse Pálfy Mária és Kutasi Andrea szociális ügyintéző munkatársainkat az 525-508-as telefonszámon.

Záhony Város Önkormányzata

 
Beiskolázási támogatás PDF Nyomtatás E-mail

 

Módosított beadási határidő!

Az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, Záhony Város beiskolázási támogatásban részesíti azon gyermekek szüleit, nevelőszüleit, gyámját, akik gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot.

Az beiskolázási támogatás összege: a) Általános iskolai tanulók részére 8.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült általános iskolai tanulók részére 4.000.- Ft/tanuló. b) Középiskolai tanulók részére 15.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült középiskolai tanulók részére 10.000.- Ft/tanuló. c) Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére 20.000.- Ft/hallgató.

Nem támogatott azon tanuló aki: a) felsőoktatási szakképzésben /nem jogosult családi pótlékra/ vagy, b) felsőfokú szakképzésben /jogosult családi pótlékra/ vagy, c) érettségi után középfokú oktatási intézményben illetve esti tagozaton folytat tanulmányokat /nem jogosult családi pótlékra/.

A kérelemhez csatolni kell: a) a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll, b) háztartásban élők előző havi jövedelem igazolásait, c) a gyermek lakcímkártya másolatát,

Az beiskolázási támogatás iránti kérelmeket 2016. augusztus 24. napját követően 2016. október 31. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon.

További információkért kérem keresse Kutasi Andrea és Pálfy Mária szociális ügyintéző munkatársainkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4 és 6 irodában.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági  és Állategészségügyi Osztály Járási Főállatorvosa,  Dr. Baghy Zoltán a rókák veszettség elleni immunizálása miatt

 

2016. október 06. – október 27. között

részleges ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

 

Az érintett települések:

Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk.

Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

A részleges zárlat alatti területeken kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

A települések részleges zárlat alatti területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

 • vadászebek,
 • a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
 • a katasztrófa-mentő ebek,
 • a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.

 

Az ebzárlat alatt  befogott  kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

Az ebzárlat alatt, húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.

Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!

Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

 

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

 
TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail

 

 
LOMTALANÍTÁS PDF Nyomtatás E-mail

 

Felhívjuk a Tisztelt Városlakók figyelmét, hogy


2016. október 4-én (kedden)


Záhony városban lomtalanítás lesz.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében minden olyan hulladéktípust kihelyezhetnek, ami a kommunális hulladékgyűjtés során a gyűjtőedényekben nem volt elhelyezhető.

 

Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel azok mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelentenek.

 

Szíves együttműködésükre számítunk!

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. szeptember 28 -án (szerda) du. 16,30 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 79. szám alatti ingatlanon, a volt Kisiskola épület helyiségeinek bérbeadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés a záhonyi 818/2 helyrajzi számú építési telek határrendezésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a földgáz energia kereskedelmi szerződéses ajánlat elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 8. Előterjesztés új 1956-os emlékmű megvalósítására benyújtandó pályázatra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 9. Egyéb szervezeti kérdések

 

Bővebben...
 
ÉRTESÍTÉS PDF Nyomtatás E-mail

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ezúton értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy Záhonyban az Ady Endre út alábbi részein 2016. szeptember 20. napján kedden előreláthatólag 9:00 órától 14:00 óráig az ivóvíz szolgáltatás szünetel a hálózaton folyó rekonstrukciós munkálatok miatt. Az ivóvíz szolgáltatás átmeneti szüneteltetésével és ideiglenes forgalmi korláttal érintett terület:
- Ady Endre út 25./A
- Ady Endre út 25./B
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. a Tisztelt Felhasználók megértését, és szíves türelmét kéri.

 
Sárkányhajó Magyar Nagydíj és Sulisárkányok döntő PDF Nyomtatás E-mail

 

A Hajós Alfréd DSE kaja-kenusai megmérték magukat a Velencei tavi Országost Sulisárányok döntőjében. Az első futamban egy kis megcsúszás miatt 6. helyezést sikerült elérni. A második etap már jól sikerült, ahol nagyon szoros versenyben a 4. helyre küzdötték fel magukat a srácok. Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!


 
TÁJÉKOZTATÓ művészetoktatási térítési díj támogatásról PDF Nyomtatás E-mail

 

A jegyző a művészetoktatásban résztvevők  kiadásainak enyhítése érdekében a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti ágára járó gyermekek törvényes képviselőit (szülő, gyám) kérelemre, jövedelemtől függetlenül művészetoktatási térítési díj támogatásban részesíti.

A támogatás mértéke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által igazolt térítési díj adott tanítási félévére megállapított és kifizetett összege.

A megállapított támogatást a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kiküldött értesítés és befizetési igazolás alapján az Önkormányzat utólag fizeti meg a kérelmező részére.

A támogatás a tanítási félév első napjától kezdődően a tanítási félév végéig állapítható meg. A jogosultság megszűnik, amennyiben a kérelmező gyermeke félbehagyja tanulmányait az adott  művészeti ágon.

A kérelemhez csatolni kell:

-         a befizetési igazolást a térítési díjról (készpénzes fizetés esetén nyugta, bankszámláról történő utalás esetén a tranzakcióról kivonat), valamint

-         a gyermek lakcímkártyájának másolatát.

A rendelet hatálya csak záhonyi állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre terjed ki.

További információért kérem keresse Kutasi Andrea és Pálfy Mária szociális ügyintéző munkatársainkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4 és 6 irodában.

 

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Művészetoktatási térítési díj támogatás kérelem

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

6. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók