LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. III. negyedévre vonatkozó hulladékszállítási díj beszedése Záhony Város területén

2016. november 28. napjától kezdődik

Deák István az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megbízott díjbeszedője által.

A közszolgáltatási díjak befizetésére Önkormányzatunk lehetőséget biztosít a 4625 Záhony Ady Endre út 28. szám alatt található Önkormányzati Nyugdíjas Otthon (az Önkormányzat épületével szembeni) épületben

9.00-16.00 tartó ügyfélfogadási időben

az alábbi időpontokban:

2016.december 02.

2016.december 09.

2016.december 16.

Tisztelettel Dóka Magdolna ügyintéző
Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály.

 
ÁLLÁSHIRDETÉS PDF Nyomtatás E-mail

 

Nehézgépkezelő, karbantartó

Záhony Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Nehézgépkezelő, karbantartó” munkakör határozott idejű betöltésére. A jogviszony időtartama: 1 év, próbaidő: 3 hónap. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Ellátandó feladatkör: az Önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek felügyelete, kezelése, valamint az Önkormányzat feladatkörében tartozó karbantartói feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • minimum szakmunkás bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret, több éves nehézgép kezelői, karbantartói tapasztalat.
 • A pályázathoz benyújtandó:
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (hiány pótolható),
 • képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • szakmai önéletrajz, bér igény megjelölése,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a következő címre: Záhony Város Önkormányzata 4625 Záhony, Ady E. út. 35., vagy személyesen: Helmeczi László polgármesternél (tel: 45/525-508)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

 
ÁLLÁSHIRDETÉS PDF Nyomtatás E-mail

 

Közmunka irányító

Záhony Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Közmunka irányító” munkakör határozott idejű betöltésére. A jogviszony időtartama: 1 év, próbaidő: 3 hónap A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Ellátandó feladatkör: az Önkormányzat tulajdonában lévő műszaki, technikai eszközök, gépek felügyelete, közmunkások irányítása.

Pályázati feltételek:

 • minimum szakmunkás bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret, munkaszervezéssel, vezetéssel szerzett gyakorlat.
 • A pályázathoz benyújtandó:
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (hiány pótolható),
 • képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • szakmai önéletrajz, bér igény megjelölése,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a következő címre: Záhony Város Önkormányzata 4625 Záhony, Ady E. út. 35., vagy személyesen: Helmeczi László polgármesternél (tel: 45/525-508)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.

 
Tájékoztatás támogatások kifizetéséről PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy azok számára,

akik a fűtési lakhatási támogatást készpénzben kérték, a következő időpontokban lesz a kifizetés:

2016. november 24. (csütörtök) 8.00 óra és 16.00 óra között
2016. december 05. (hétfő) 8.00 óra és 17.00 óra között
2016. december 19. (hétfő) 8.00 óra és 17.00 óra között

 

A rendkívüli karácsonyi támogatás készpénzes kifizetése:

2016. december 09. (péntek) 08.00 óra és 12.00 óra között és
2016. december 12. (hétfő) 8.00 óra és 17 óra között történik.

 

A kifizetések a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 8. számú irodájában (főbejárattal szemben lévő iroda) történnek.

A kifizetésekhez szükséges a személyi igazolvány felmutatása, továbbá amennyiben nem személyesen jár el a kérelmező, úgy meghatalmazás is szükséges.

 

A támogatást folyószámlára kérőknek az utalások folyamatosan történnek.

 

Tisztelettel:
Helmeczi László
Záhony Város Polgármestere

 
Adventi Rendezvények PDF Nyomtatás E-mail

 

 
MEGHÍVÓ PDF Nyomtatás E-mail

 
Novemberi Záhonyi Zóna PDF Nyomtatás E-mail

 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve - Az 1956-os események 60. évfordulójára emlékezve, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Záhony Város Önkormányzata közös díszünnepségén a megemlékezés jegyében felidéztük a múlt eseményeit, majd méltó módon leróttuk kegyeletünket a koszorúzási helyszínen. E jeles nap alkalmából tisztelettel köszöntötték az ünnepség minden kedves résztvevőjét....1.oldal

Idősek Világnapja- A város idén is tisztelgett a szépkorúak előtt az Idősek Világnapja alkalmából. Méltóképpen ünnepelte a 2016. évi Idősek Világnapját Záhony. Mint minden évben, most is a Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont a jeles eseménynek október 7-én, péntek délután.....2.oldal

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. szeptember és október hónapokban meghozott fontosabb döntéseiről....4.oldal

2016/2017. tanévi  önkormányzati tankönyvtámogatás- A kormány két éve elkezdett tankönyvreformját felmenő rendszerben valósítják meg. A 2013/14-es tanévtől, felmenő rendszerben ingyenessé tették a tankönyveket, tehát 3 tanévvel ezelőtt az elsősök, tavaly már az 1-3. osztályos tanulók, míg idén már minden alsó tagozatos diáknak alanyi jogon ingyen biztosítják a tankönyveket.....7.oldal

Szüreti Mulatság - „Ha ősz, akkor szüret”, amit nem lehet befejezni Szüreti Mulatság nélkül a Záhonyi Nők Egyesület szervezésében. ...9. oldal

Bővebben...
 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. november 23-án (szerdán) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.  (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés család- és gyermekjóléti központ, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat átalakítására, új intézmény létrehozására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés a a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főépület és tornaterem tetőszerkezetének állagmegóvására és felújítására vonatkozóan
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozásának kiegészítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés határon átnyúló pályázat önerejének biztosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
Bővebben...
 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetője - Aros László tű. alezredes - az országszerte egyre gyakrabban előforduló kéménytüzek, füstmérgezés, robbanás és szén-monoxid-mérgezés miatt, a tűzesetek hatékony megelőzése, továbbá a balesetek elkerülése és a lakosság életének védelme érdekében felhívja a figyelmet a felsorolt főbb szabályok betartására!<

Szén-monoxid-mérgezés

 

A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek - a velük járó anyagi károkkal, személyi sérülésekkel együtt - kis odafigyeléssel és tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A tüzelő-fűtő berendezések, az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók beszerelésétől kezdve a mindennapi használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati útmutatókban foglaltakra.

 

A köznyelvben „csendes gyilkosnak" nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló toxikus gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.

 

A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el. Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál figyeljünk a beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk friss levegőről otthonunkban.

Bővebben...
 
Záhony Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.11.04. PDF Nyomtatás E-mail

 

 
TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy 2016. november 10 -én csütörtökön, tanítás nélküli nap, szakmai napot tart a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola.
Ezen a napon a diákoknak nincs tanítás.

 

Iskolavezetés

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók