H I R D E T M É N Y PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzati Képviselő  - testülete nyilvános licitálás útján történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Záhony, Ady E. út 17. 4/12. szám alatti 546/8/A/15 hrsz.-ú, 1+2 félszobás, összkomfortos, 56 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan induló licitára nettó 3.900.000 Ft.

Az árverésen alkalmazandó licitlépcső 50.000 Ft.

A licitálás helye: Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete: 4625 Záhony, Ady E. u. 35.

Időpontja: 2017. január 16. 900 óra

A liciten való részvétel feltétele 390.000 Ft., azaz háromszázkilencvenezer forint pályázati biztosíték befizetése a licitálás napján de. 9 00 óráig a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

Egyéb feltételek:

A nyertesnek 60 napon belül adás-vételi szerződést kell kötnie és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg ki kell egyenlítenie.

Az ingatlan megtekinthető: 2017. január 10. napján de. 900 órakor, vagy ezt követően a licitálás napjáig előre egyeztetett időpontban

Az ingatlannal kapcsolatban részletesebb felvilágosítás, illetve időpont egyeztetés kérhető a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályán a Fsz. 10.-es irodában, vagy az alábbi telefonszámon: 45/525-501

Helmeczi László
polgármester

 
H I R D E T M É N Y PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzati Képviselő  - testülete nyilvános licitálás útján történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Záhony, Arany J. u. 2/B. Fsz.2. szám alatti 564/6/A/17  hrsz.-ú, 2+ 2  szobás, összkomfortos, 70 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan induló licitára nettó 4.000.000 Ft.

Az árverésen alkalmazandó licitlépcső 50.000 Ft.

A licitálás helye: Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 4625 Záhony, Ady E. u. 35.

Időpontja: 2017. január 16. 900 óra

A liciten való részvétel feltétele 400.000 Ft., azaz négyszázezer forint pályázati biztosíték befizetése a licitálás napján de. 900 óráig a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába.

Egyéb feltételek: A nyertesnek 60 napon belül adás-vételi szerződést kell kötnie és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg ki kell egyenlítenie.

Az ingatlan megtekinthető: 2017. január 10. napján de. 9 00 órakor, vagy ezt követően a licitálás napjáig előre egyeztetett időpontban

Az ingatlannal kapcsolatban részletesebb felvilágosítás, illetve időpont egyeztetés kérhető a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályán a Fsz. 10.-es irodában, vagy az alábbi telefonszámon: 45/525-501

Helmeczi László
polgármester

 

 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Lakosok!

Itt található a 2017 évi hulladék szállítási menetrend melyben tájékozódhat a vegyes, szelektív hulladék elszállítás rendjéről idejéről, valamint a lomtalanítás időpontjáról.

Tájékoztató 2017 évi hulladék szállítás rendjéről

Bővebben...
 
Szelektív hulladékgyűjtés PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok, (műanyag, papír) begyűjtésének és szállításának következő időpontja 2017. január  6. péntek.

Kérjük, hogy ezen a héten pénteken a szelektív zsákokat helyezzék ki az ingatlanuk előtti közterületre.

Bővebben...
 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2017. január 9-én (hétfőn) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a képviselők és a képviselő-testület állandó bizottságának tagjai tiszteletdíjának, költségtérítésének és juttatásának megállapításáról szóló többször módosított 23/2006 (XI.13.) számú rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés a Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés az Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. közötti ingatlanhasználati megállapodásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzat, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Beszámoló a „Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske” 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a Záhony, 4. számú Főút és a Petőfi utca kereszteződésével szembeni bérbe adott területre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 8. Egyéb szervezeti kérdések


Z á h o n y,  2017. január 2.


Helmeczi László sk.
polgármester

 

Bővebben...
 
Téli igazgatási szünet PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el.

A fenti jogszabály és az erre vonatkozó 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése figyelembevételével Záhony Város, Zsurk Község és Győröcske Község Önkormányzati Képviselő-testületei elfogadták a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 2/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletet.

E szerint a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében 2016. december 27. napjától – 2016. december 30. napjáig téli igazgatási szünet lesz, melynek ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor az igazgatási szünet teljes időtartama alatt.

Szükség esetén kérem, hívják a 45/525-508-as központi telefonszámot.

 

A téli igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2016. december 23. (péntek), a téli igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2017. január 2. (hétfő).

 

Tisztelettel:

Ádám Ilona

jegyző

 
Mindenki Karácsonya PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2016. december 12-én (hétfőn) tartandó képviselő-testületi ülés időpontja 16,00 óráról 14,00 órára módosult.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. december 12-én (hétfőn) du. 14,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő döntések meghozatalára.
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő díj mértékének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mándoki Térségi Szociális Központ működési támogatására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés Záhony szennyvíztisztító telepen lévő műtárgyak felújítására, cseréjére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés Záhony Móricz Zsigmond út és a Levendula utca kereszteződésében lévő ivóvízvezeték acélcsövének kijavítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előadó: Helmeczi László polgármester
Bővebben...
 
Közmeghallgatás 2016 PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. december 7-én (szerda) 17,00 órai kezdettel

a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében

közmeghallgatást tart.


A közmeghallgatáson megjelenő állampolgárok közérdekű kérdést és javaslatot intézhetnek közvetlenül a képviselő-testülethez.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk.
Záhony Város Önkormányzata

 
Szociális célú tűzifa támogatás PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 24/2016.(XI.23.) számú rendelete alapján a településen élő, szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt 169 erdei m3 összmennyiségű keménylombos tűzifa erejéig az alábbi feltételek szerint:

Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), és
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) b) pontja alapján a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
 • vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A támogatás iránti kérelmeket 2016. december 12. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a kötelezően csatolandó mellékletekkel (a kérelem tájékoztatójában meghatározott igazolások) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:

 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékában részesül,
 • tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének, 15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő kiszállítás költségének visszafizetésére.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján  vagy letölthető innen.

Érdeklődni személyesen a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2-es, 4-es és 6-os irodahelyiségeiben, telefonon pedig a 06-45/525-508/510-es vagy 524-es melléken.

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere

 
Záhony Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülése 2016.11.23. PDF Nyomtatás E-mail

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók