Hiba
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére Nyomtatás

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. szeptember 1-jén (csütörtök) du. 16,30 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Tájékoztató Záhony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés Záhony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.  (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés a városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitvatartás rendjéről szóló 13/2004. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv Kft. Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés a vízi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Tervére (2017-2031.)
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a tulajdonosi hozzájárulás a nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás jogcímén történő megszerzésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 8. Előterjesztés a Záhony, Platán út (744 hrsz) felújítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 9. Előterjesztés a Záhony, Baross Gábor út 564/3 hrsz alatt lévő kátyús rész felújítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 10. Előterjesztés a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára interaktív tábla beszerzéséről
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 11. Előterjesztés a Záhonyi Extrém Napok  2016. rendezvény költségeinek elszámolására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 12. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2015. évi támogatás elszámolásának ellenőrzéséről készített szakértői véleményre
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 13. Egyéb szervezeti kérdések

 

 

Zárt ülésen:

 

 1. Előterjesztés a „FŐNIX” Kórus Művészeti Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 2. Előterjesztés a Hajós Alfréd Diáksport Egyesület kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés az Ifjúság út 10. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hosszabb távú bérbeadás útján történő hasznosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 


Z á h o n y,  2016. augusztus 25.

Helmeczi László
polgármester