Hiba
HIRDETMÉNY Nyomtatás

 

ZÁHONY VÁROS POLGÁRMESTERE értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján betekintésre közzé teszi a Vádra Garden 2001 Kft. (székhelye: 4622 Komoró, Petőfi út 47/B.) 4625 Záhony, Gyár út 1. szám alatti telephelyére, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó biztonsági elemzés védendő adatokat nem tartalmazó változatát.

A dokumentum megtekinthető 2016. július 13-tól augusztus 03-ig munkaidőben: hétfőn 08:00-17:00 óráig, kedd-csütörtökig 08:00-16:00 óráig, pénteken 08:00-12:00 óráig a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 3-as irodában.

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT KÉRJÜK A TELEPÜLÉS JEGYZŐJÉNÉL ÍRÁSBAN SZÍVESKEDJENEK MEGTENNI!

Záhony, 2016. július 13.