Hiba
H IR D E T M É N Y Nyomtatás

 

ZÁHONY VÁROS POLGÁRMESTERE értesíti a Tisztelt  Lakosságot, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 21. §. (1.) és (2.) bekezdésében foglaltak alapján betekintésre közzé teszi a Kelet-Trans 2000 Kft. (székhely: Záhony, Széchenyi u. 5. sz.) telephely: Záhony külterület 071/12., 048/39., 048/49.,048/25. hrsz., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentésének védendő adatokat nem tartalmazó változatát.

A dokumentum megtekinthető 2016. június 20-tól július 12-ig (21 nap!) munkaidőben: hétfőtől csütörtökig 08.00 - l6.00 óráig és pénteken 08.00 – 13.00 óráig a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban.

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT, KÉRJÜK A TELEPÜLÉS JEGYZŐJÉNÉL ÍRÁSBAN SZÍVESKEDJENEK MEGTENNI !

 

Záhony,2016.06.20.

Helmeczi László
polgármester