Hiba
Döntsünk közösen arról, hol is kerüljön megépítésre városunk újabb, immár akadálymentes játszótere … Nyomtatás

 

Tisztelt Záhonyiak!

Városunk a közeljövőben újabb, immár akadálymentes játszótérrel gazdagodhat, hisz kiválasztott lett azon helyszínek között, amelyeknél a frekventáltság, a jó megközelíthetőség, a közlekedési infrastruktúra forgalma, kihasználtsága és elhelyezkedése kedvező megítélést kapott.
A játszótér a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. beruházásában valósul meg, a tervdokumentáció elkészítésétől kezdve a 2011. október 31-re tervezett átadásig, beüzemelésig. A KIKSZ Zrt. és Záhony Város Önkormányzata között ezért, „közérdekű célra történő kötelezettségvállalás”-ról megállapodás jött létre, melynek értelmében biztosítanunk kell a beruházáshoz szükséges helyszínt, a beruházáshoz szükséges feltételek megteremtését. A játszótérnek az önkormányzat részére történő kezelésbe adásától illetőleg kezelésbe vételétől vállalnunk kell az állagmegóvást, a közterületi világításának és vízellátásának biztosítását, illetőleg a játszótér fenntartásához és rendeltetésszerű működtetéshez kapcsolódó valamennyi költséget.
Vállalnunk kell továbbá, hogy az átadástól számított legalább hat éven át a játszóteret fenntartjuk, s hogy a fenntartásához kapcsolódóan az éves szakhatósági vizsgálatokat elvégezzük, s annak dokumentációját a beruházó felé továbbítjuk.


A játszótér megépítésének helyszíneiként a Hársfa út és Ifjúság út kereszteződésénél található zöldterület, valamint a József Attila út és a Kárpát út kereszteződésénél, az Uszoda mellett lévő zöldterület került javaslatba.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a játszótér megépítésére legideálisabb, legoptimálisabb helyszín kiválasztásába a lakossági véleményeket is bevonja. 

Kérjük, vegyék megtiszteltetésnek, hogy a játszótér építésében is fontos számunkra az Ön, az Önök véleménye, s kérjük, hogy minél többen helyezzék el a Polgármesteri Hivatal épületében, a bejárati ajtóval szemben elhelyezett véleményládába azokat a Záhonyi Zóna újságban lévő (kivágandó) úgynevezett szavazólapokat, amelyek összesítését követően kerül kiválasztásra a játszótér végleges helye.
A vélemények abban az esetben számítanak reprezentatívnak, ha legalább ötszázan élnek e kérdéskörben a véleménynyilvánítási jogukkal, tehát szavazzanak minél többen a játszótér helyszínéről.

Ezért tisztelettel kérem a kedves városlakókat, hogy figyeljék, keressék a Záhonyi Zóna ez évi első számát, s járuljanak hozzá felelős döntésünkhöz, s határozzuk el együtt, hogy az a modern, akadálymentes játszótér, amely a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. beruházásában valósul meg a legideálisabb, a legoptimálisabb helyszínre kerüljön.

Véleményeiket február 15-ig várjuk!

Záhony, 2011. január 24. 

Tisztelettel:
Háda Imre
polgármester