Hiba
Felújításra kerül a Városi Uszoda tetőszerkezete Nyomtatás

 

Záhony Város Önkormányzata az  önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet felhívására pályázatot nyújtott be a „Városi Uszoda tetőszerkezetének felújítása” címmel.
A pályázatot a Belügyminiszter Úr kedvezően bírálta el, így az önkormányzat 17 237 000 Ft támogatásban részesült, melyről a támogatási szerződés a nyár végén aláírásra került.

A városi fedett uszoda több mint 20 éve, 1987-ben létesült, az akkori műszaki előírásoknak megfelelően. A létesítményben a használat során egyre több műszaki hiba keletkezett, amelyek egy részét orvosoltuk, de a nagyobb léptékű felújítási feladatokra forrás hiányában nem kerülhetett sor.
A támogatásnak köszönhetően a rossz állapotban lévő tetőszerkezet cseréje és szigetelése történne meg.

2011. márciusában az épületet Hlatky Attila igazságügyi szakértővel megvizsgáltattuk, így szakértői véleménnyel alátámasztható, hogy a jelenlegi szelemenrendszer jelentős hóteher elviselésére biztonsággal nem alkalmas, így annak cseréje azonnali beavatkozást igényelt.

Tekintettel arra, hogy a tervezett felújítás tartószerkezetet érint, egyszerűsített építési engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Az engedélyezési terv és az építési engedély birtokában kezdhető meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Mivel mindezek elvégzése több hónapot vesz igénybe, illetőleg a közelgő téli időjárásra való tekintettel a kivitelezésre a 2012. év elején kerülhet sor.

Az igazságügyi szakértői szakvéleményben foglaltak szerint az építmény biztonsággal a téli időszakban nem működtethető, ezért az uszoda üzemeltetésének ideiglenes szüneteltetéséről hozott döntést a képviselő-testület. Az uszoda várhatóan a felújítási munkálatok átadás-átvételi eljárásának befejezését követően üzemel majd újra.

 A zárva tartás időszaka alatt felmerülő pénzügyi és egyéb kötelezettségek (őrzés, védelem, fűtés … ) rendszerbe szedése érdekében bizottság került megválasztásra, s a bizottsági tagok mielőbb döntést hoznak e kérdéskört illetően.