Hiba
FELHÍVÁS Nyomtatás

 

Felhívás városi elismerések adományozására

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy minden év január 31. napjáig Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított helyi elismerések évi adományozását kezdeményezzék:

 • a képviselő-testület tagjai,
 • a képviselő-testület bizottságai,
 • az intézményvezetők és
 • a helyi civil szervezetek.

Az eljárás szabályai:

 1. A javaslatot írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton, Záhony Város Polgármesteréhez címezve, indokolással ellátva kell benyújtani. A borítékot „javaslattétel kitüntetésre” felirattal kell ellátni.
 2. A polgármester a zárt borítékban lévő javaslatok felbontását követően összesíti a beérkezett javaslatokat, majd a képviselő-testület valamennyi tagját meghívja az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatok előzetes véleményezésére, a döntés előkészítésére. A döntés előkészítése során a képviselő-testület tagjai az elismerő címek adományozására további javaslatokat tehetnek.
 3. Az elismerő címek adományozásáról szóló döntését a képviselő-testület a tárgyév március 15. napjáig köteles meghozni. Az elismerések adományozására a képviselő-testület jogosult, határozatát minősített többséggel hozza.
 4. E rendeletben meghatározott elismerésekből fajtánként évente legfeljebb 2 db adományozható. Az elismerések ugyanazon személy részére fajtánként csak egy alkalommal adhatók.
 5. Az elismerések átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között, a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

Az alábbi elismerések adományozására lehet javaslatot tenni:

 • Díszpolgári cím

Magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható, aki egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek /posthumus/ is adományozható.

 • „Záhony Városért” elismerés

Bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál.

 • „Köz szolgálatáért” elismerés

Az önkormányzat intézményeiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti, közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban álló részére adható.

javaslatokat írásban lehet Záhony Város Polgármestere részére 2017. január 31. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján.