Hiba
2016/2017. tanévi önkormányzati tankönyvtámogatás Nyomtatás

 

A kormány két éve elkezdett tankönyvreformját felmenő rendszerben valósítják meg. A 2013/14-es tanévtől, felmenő rendszerben ingyenessé tették a tankönyveket, tehát 3 tanévvel ezelőtt az elsősök, tavaly már az 1-3. osztályos tanulók, míg idén már minden alsó tagozatos diáknak alanyi jogon ingyen biztosítják a tankönyveket.

Záhony Város Önkormányzatának döntése alapján a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztályos záhonyi lakóhellyel rendelkező tanulója kérelemre tankönyvtámogatásban részesülhet az alábbi feltételek alapján.

Kérelemre a 2016/2017. tanévben önkormányzati tankönyvtámogatásban részesül aki:

 

  1. a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztályos tanulója és oda a 2016/2017-es tanévre beiratkozott,
  2. bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Záhony Város közigazgatási területén,
  3. legalább egyik szülője vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője a 2) pont szerinti időszakban a gyermekkel azonos bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,
  4. jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más jogszabályi rendelkezés alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban.

 

A támogatás mértéke megegyezik a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kötelezően előírt és a tanuló által átvett tankönyvek árával.   A támogatás igénybevételét megelőzően a szülőnek írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról.

A támogatási kérelmek legfeljebb 2016. december 31. napjáig nyújthatóak be.

A kérelemhez csatolni kell:

 

  • Gyermek lakcímkártyájának másolati példányát
  • A gyermekkel azonos lakóhelyen bejelentett szülő, gondviselő, törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát.
  • A befizetés igazolását (készpénzes fizetés esetén nyugta, bankszámláról történő utalás esetén a tranzakcióról kivonat)

 

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján vagy letölthető innen.

További információkért kérem, keresse Kutasi Andrea szociális ügyintéző munkatársunkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4. irodában.

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere