Hiba
Fűtési lakhatási támogatás Nyomtatás

 

A hideg időszak beköszöntével a háztartásoknak többletterhet jelent a téli tüzelőanyag megvásárlása, illetve a gáz- és hőtáv díjak kifizetése. A fűtési kiadások minden egyes családot megterhelően érintenek, a családi házban és a társasházban élőket egyaránt. A település anyagi helyzetéhez és a pályázatokon nyert többlet bevételek által igyekszik az önkormányzat minden lehetőséget megragadni, hogy ezeket a terheket - ha nem is teljes egészében, de részben - csökkentse, annak érdekében, hogy a családok pénztárcáiban több maradhasson. Ennek érdekében került bevezetésre a szociális rendeletben a „Fűtési lakhatási támogatás”.

A támogatás azoknak állapítható meg 2016. október 1. napjától 2016. december 31. napjáig, akik benyújtják kérelmüket a Záhonyi Közös Önkormányzati hivatalba és a háztartásukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000 Ft-ot.

A fűtési lakhatási támogatás összege annak a háztartásnak, aki a szociális rendeletben szabályozott lakhatási támogatással nem rendelkezik, havonta 5.000 Ft.

Ha már rendelkezik lakhatási támogatással, akkor a havi 5.000 Ft és a háztartás részére korábban megállapított lakhatási támogatás havi összegének különbözete.

A fűtési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatási kérelmek legfeljebb 2016. december 31. napjáig nyújthatóak be és a beadás hónapjának első napjától állapítható meg.

A kérelemhez csatolni kell:

  • A kérelmező és a kérelmezővel együtt élő személyek 30 napnál nem régebben kiállított jövedelemigazolásait.
  • A kérelmező személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolati példányát.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján  vagy letölthető innen.

További információkért kérem, keresse Kutasi Andrea szociális ügyintéző munkatársunkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4. irodában.

Helmeczi László     
Záhony Város polgármestere