Adj vért - Véradás PDF Nyomtatás E-mail

 

Véradás Helye: VOKE Vasutas Vűvelődési Ház, 4625, Záhony József A. út 36.

Véradás Ideje: 2011. november 9-én 9-14 óráig

 
TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot hogy a

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

2011. november 1. (kedd) helyett - az ünnepre való tekintettel -

2011. október 31 (hétfő) –én történik.

 
Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján PDF Nyomtatás E-mail

 

Október 21-én délután a VOKE Művelődési Ház és Könyvtár színháztermében emlékezett Záhony Város Önkormányzata az 1956-os eseményekre.
Az ünnepi beszédet Dr. Seszták Miklós térségünk országgyűlési képviselője mondta. Beszédében részletesen kitért az 56-os záhonyi történésekre is. Kiemelte Vitéz Szűcs Sándor egykori állomásfőnök bátor tetteit, aki a forradalom kitörésekor intézkedéseivel, még ha ideiglenesen is, de megállította az országba betörő szovjet csapatokat. Megemlékezett az egykori Győröcskei úton lévő tüzérlaktanyában történt tragikus eseményekről is.
A kulturális műsor keretében, zenés irodalmi összeállítást láthattunk az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékeitől, majd ezt követően a Főnix Gyermekkórus színvonalas előadása aratott tetszést. A felkészítő pedagógusok Barabás Beáta és Homicskó Pál voltak.

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással folytatódott az egykori tüzérlaktanya falán, elhunyt honvédek tiszteletére elhelyezett, valamint a MÁV állomás falán Vitéz Szűcs Sándor emlékére állított táblánál.
Koszorút helyezett el, Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Záhony Város Önkormányzata, Záhony Város intézményei, FIDESZ-KDNP Záhonyi csoportja, MÁV Záhony Port Zrt., Záhonyi Forgalmi Csomópont, Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr.Béres József Kollégium,  Nyugdíjas Klub Egyesületek, Záhonyi Nők  Egyesülete.

   

 
Tájékoztató a 2011. október 12. napján megtartott képviselő-testületi ülés döntéseiről PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzati képviselő-testülete Háda Imre polgármester elnöklete alatt október 12-én nyílt ülésen nyolc határozatot hozott
 
 
1.) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CXVII. törvényben foglalt kötelezettség és a képviselő-testület által elfogadott ülésterv alapján napirendre került a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. A beszámoló keretében - amelynek írásos anyaga Záhony Város honlapján elérhető - Háda Imre polgármester, a Társulási Tanács Elnöke és Békési Zoltán munkaszervezet-vezető adott számot a Társulás tevékenységéről, kiemelve azokat a főbb döntéseket, amelyek a társulás tagjai, így a Záhonyi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai számára is fontos információkat jelentettek. A napirend kapcsán hangsúlyosan jelent meg a Mándoki székhelyű Szociális Központ tevékenysége, azon belül is a házi szociális gondozás iránti igény fokozatos növekedése, kapcsolódóan pedig a szolgálatot végzők számának szükségszerű emelkedése. Elhangzott, hogy városunkban 16 fő végez gondozási tevékenységet.
További információként került bejelentésre, hogy

Bővebben...
 
Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 2012. évi kiírásáról PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan  csatlakozott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázati felhívásához és meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázatát. 

A pályázatokat 2011. november 14. napjáig lehet benyújtani az önkormányzatnál. 

A képviselő-testület határozata értelmében az „A” típusú pályázók tekintetében 15 fő, a „B” típusú pályázók esetében 5 fő támogatására nyílik lehetőség.
Az elnyerhető ösztöndíj mértékét 5.000,-Ft/fő/hó-ban határozták meg, melyet az „A” típusú pályázók részére 10 hónapon át, a „B” típusú pályázók részére 3x10 hónapon át, folyósít az önkormányzat. 

Bővebben...
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail

 

 

 

 
Szépkorúak köszöntése PDF Nyomtatás E-mail

 

Az idősek világnapja jegyében bensőséges hangulatú ünnepségen köszöntötték a napokban a város nyugdíjasait.
A művelődési ház színháztermében helyet foglaló sok száz vendéget Háda Imre polgármester üdvözölte tiszteletteljes szavakkal.
Beszédében kiemelte, „Szeretnénk ezzel a nappal is bizonyítani, hogy mi és a fiatalabb nemzedék tudjuk, hogy az idősek nélkül nem lehetnénk ma itt. Nem építhetnénk tovább városunkat, országunkat, nem lehetnénk képesek örökbekapott szellemi hagyatékra épülő friss gondolatvilággal, szebb, gazdagabb, remélhetőleg egy jobb jövőt teremteni.” Szép hagyomány már hogy ez alkalommal külön is köszöntik a település legidősebb polgárait jelesül, Barnai Rezsőné Rózsika nénit, és Kókai Pált Pali bácsit akiknek a polgármester virágcsokor mellett, ajándékkosarat is átadott.

Ezt követően a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde gyermekei hangulatos műsorral, majd az Árpád Vezér Általános Iskola diákjai versekkel, népdalokkal, hangszeres játékkal köszöntötték az ünnepelteket. A rendezvény második felében miskolci, és fővárosi művészek adtak elő örökzöld slágereket és operett dalokat a közönség nagy tetszésére.

Polgármesteri Hivatal

 

   

 
Szeptemberi Záhonyi Zóna PDF Nyomtatás E-mail

 

Testületi ülés összefoglalója - Tájékoztató a 2011. szeptember 14. napján megtartott képviselõ-testületi ülés döntéseirõl.....2.oldal

Tájékoztató a beiskolázási támogatásról - Szeptember 14-én Záhony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete döntött arról, hogy ez évben is - az elmúlt évekhez hasonlóan - a városunkban, szociálisan hátrányos helyzetben élõ, rászoruló családok iskolakezdéséhez segítséget nyújt, s egyben meghatározták a beiskolázási támogatás igénylésének feltételeit, többek között a támogatottak körét, valamint a támogatás összegét.....3.oldal

Hol tartanak az óvodaszigetelés munkálatai - Kivételesen szép idõvel, szinte nyári meleggel ajándékozott meg idén szeptemberben, s október elején bennünket az idõjárás. Szükség is volt rá, hiszen közel száz záhonyi óvodás ideiglenes fedél alatt várja, hogy újra birtokba vehesse a már hõszigetelt, gyönyörû ablakokkal büszkélkedõ szép óvodát. Az "apró nép" közkívánata alapján (idejét múlta már az óvodán is a vörös), zöld színben, (a remény színén) kel új életre a több mint negyed százados építmény....6.oldal

Egyházi Hírek - Sebõk János, Zsurk település református lelkésze 2010. szeptember 1-tõl helyettes lelkész szolgálatra kapott határozatlan idejû kinevezést a Záhonyi Református Egyháznál. Beszélgetésünk alkalmával az eltelt egy évre tekintett vissza.....7.oldal

 
A tüzelő-fűtő berendezések használatáról PDF Nyomtatás E-mail

 

A fűtési szezon ebben az évben is hamarosan elérkezik, ezért saját biztonságuk érdekében mindent meg kell tenni azért, hogy a tüzelő- fűtő berendezések ne jelentsenek veszélyt a környezetünkben élőkre, valamint a lakó és más rendeltetésű épületekre. Éppen ezért néhány hasznos tudnivalót adunk közre azzal a céllal, hogy mind szélesebb közben tudatosuljanak a helyes cselekvést, példamutató használatot meghatározó tűzvédelmi előírások.

A tüzelő-fűtő berendezések használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

  • Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer (létesíthető) használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

  • Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő és-fűtő berendezés csak a teljesítménynek megfelel, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Bővebben...
 
Holland diákok hangversenye Záhonyban PDF Nyomtatás E-mail

 

A napokban egy holland gimnazistákból álló kórus műsorának lehettek tanúi az érdeklődők a záhonyi református templomban.

A református gimnazistákból álló kórus a kárpátaljai Nagydobrony Líceumával ápol kapcsolatokat és útját megszakítva, egy istentisztelet keretében, Záhonyban is hangversenyt adott. A színvonalas, élő hangszeres zenével kísért műsorukat szép számú hallgatóság kísérte figyelemmel. A vendégek több református éneket magyar nyelven adtak elő. A Németalföldről egész napos - autóbusszal, repülővel, vonattal történt - utazás végén, estére Záhonyba érkezett csoport előadását lelkes tapssal fogadta a felnőttek mellett általános- és középiskolás tanulókból álló a közönség. A diákkórus bemutatkozását követően Sebők János református lelkész köszöntötte, majd a helyi egyházközség látta vendégül a fiatalokat és kísérőiket.

A csoport kalauzolásában és a tolmácsolásban a partiumi Szatmár megyében található Pusztadaróc település református lelkésze, a holland gimnáziummal ugyancsak régóta együttműködő Szatmári Elemér vállalt szerepet.

 

  

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. tv. 12.§. (1) bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2011. október 12-én  /szerda/ du. 14,00   órára Városháza nagytermébe ülésre  
ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

  1. Tájékoztató  Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról
    Előadó: Háda Imre polgármester/Társulási Tanács Elnöke
                Békési Zoltán munkaszervezet vezető 

Bővebben...
 
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 Következő > Utolsó >>

65. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók