Beköltöztek régi-új óvodájukba a záhonyi gyerekek PDF Nyomtatás E-mail

 

Beköltöztek régi-új óvodájukba a záhonyi gyerekek Azt mondják, hogy jobban becsüljük azt, aminek már megéreztük a hiányát, szükségét. Valóban így lehet, mert 2 hosszú hónap „böjt” után nagyon jól esett gyermeknek, felnőttnek, dolgozónak, szülőnek, hogy visszakaptuk gyermekintézményünket, a megszépült záhonyi Hétszínvirág Óvodát és Bölcsődét. Vissza, s mintha nem is ugyanaz az épület volna.
Több, mint negyed százados álmából már az elmúlt évben is ébredezett, amikor belső tere újult meg az akadálymentesítés során. Most végleg magához tért új életre kelve, kívül-belül átalakulva. Új idők új színében, környezetbe illő, harmonikus zöld külső vakolattal nyugtatja a szemlélődő tekintetét. Csupán hófehér ablakai irányítják rá figyelmünket a legfőbb változásra. Nem lesz süvítő szél, légáram, esőben bezúduló csapadék az ablakok táján, hűvös, huzatos lépcsőház, méregdrága fűtésszámla. Az épületbe lépve érzékelhető a különbség. Kellemes, egyenletes meleg, (sőt még talán több is), jól záródó ablakok, megszépült miliő.

Bővebben...
 
Gazdaságfejlesztési Fórum PDF Nyomtatás E-mail

 

Nemrégiben megyei szinten megalakultak a Széchenyi Programirodák, melynek feladata a potenciális pályázók részére az Új Széchenyi Terv pályázatainak megismertetése, projektek generálása a pályázatok elszámolása, és egyéb az eljárásrenddel kapcsolatos tanácsadási tevékenység.
Az iroda munkatársai az elmúlt héten Vállakozás –és Gazdaságfejlesztési Fórum keretében mutatkoztak be Záhonyban, a Logisztikai Központban tartott rendezvényen.
A fórumot Háda Imre polgármester nyitotta meg, beszédében kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a Záhony térségi kis-és középvállalkozások, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, elsősorban Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) konstrukcióban kiemelkedően hatékonyan, és eredményesen pályáztak, melynek eredményeképpen több mint 2 milliárd Ft-os támogatás elnyerésével 5 milliárd 143 millió Ft-os fejlesztést, felújítás valósulhatott meg térségünkben.

Bővebben...
 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. tv. 12.§. (1) bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2011. november 24-én  /csütörtök/ du. 13,00   órára Városháza nagytermébe ülésre  
ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

  1. Előterjesztés a Záhonyi Rendőrkapitányság beszámolójára, Záhony Város közrendjére, közbiztonságára
    Előadó: Háda Imre polgármester
                Harmati Gábor r.alezredes 

Bővebben...
 
Zöld diákok a gyógyításért PDF Nyomtatás E-mail

 

Negyedik éve indították el a záhonyi Dr. Béres József Kollégiumban a szelektív hulladékgyűjtést. A PET palackok és a papírhulladékok külön válogatása mellett harmadik éve a palackok kupakjait is elkülönítve gyűjtik a kollégisták.
A kezdetek óta tízezres darabszámban gyűltek össze kupakok a kollégiumban és az iskolában, sőt az aulában elhelyezett gyűjtődobozba a diákok mellett időnként a városból érkező magánemberek is hoznak egy-egy csomaggal. Az eddig összegyűlt mennyiséget a kezdeményezést elindító  zöldkör tagjai a napokban adták át Harcsikné Czifra Andreának, akinek 5 éves Máté fia folyamatosan költséges gyógykezelésre szorul. A család szinte heti gyakorisággal utazik a debreceni szakklinikára, hogy a kisfiú a megfelelő kezeléseket megkaphassa, így a kupakok értékesítése után járó szerény bevétel is segítséget jelent a szülők számára.
A nemzetközi hírű tudományos kutatóról és feltalálóról elnevezett kollégium négy éve nyerte el a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája címet, egyebek mellett a véradásszervezés és adománygyűjtés terén elért évtizedes eredményei elismeréseképpen.

 
Ismét megtekinthetők a vasúttörténeti relikviák a Művelődési Házban PDF Nyomtatás E-mail

 

2010 szeptemberében hagyományteremtő céllal rendezték meg a Művelődési Házban, az első Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítást. Ennek szellemében került sor idén novemberben is a Záhony, Csap és Tiszacsernyő vasúttörténeti relikviáiból álló tárlat megrendezésére. Az ünnepélyes megnyitó november 15-én volt. A kiállítást Gubik László, a Záhony Port vezető mérnöke, a Közlekedéstudományi Egyesület megyei elnöke nyitotta meg akinek beszédéből sok érdekes információt tudhattunk meg Záhony vasúttörténetével kapcsolatban. Az eseményt Kiss Veronika egy szép népdalcsokorral, Barabás Zoltán pedig szavalattal színesítette.
Ebben az évben különböző kísérőprogramok is változatosabbá teszik ezt a két hetet. Lehetőség lesz az általános- és középiskolások számára vasúti üzemlátogatást tenni, lesz NAVA Filmklub filmvetítés, Játszóház, amelyen ehető kismozdonyt készítünk a gyerekekkel, illetve vasúttörténeti vetélkedő a különböző vasúti ágak dolgozói között. Meghirdettünk egy mese és prózaíró pályázatot is az iskolásoknak (a testvérvárosok diákjai számára is) melynek témája: „Élményeim vasúton”.

Bővebben...
 
TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. november 21-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésével, országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlattal egybekötött országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat levezetésére kerül sor.

               A gyakorlat első részében, az országos lakossági riasztó és tájékoztató gyakorlat keretében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közérdekű közleményeinek ismertetése történik a jelentősebb médiaszolgáltatók bevonásával.

         A gyakorlat második részében, az országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat keretében, a megyében Csenger, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nagykálló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Nyírmada és Záhony településeken mozgósításra kerülnek az előzetesen felhívással megjelenésre kötelezett gyorsreagálású polgári védelmi szervezetek (kb. 500 fő).

A gyakorlat keretében, a koraesti órákban, a fenti településeken (Nyírmada kivételével) működésbe hozzák a lakossági riasztó eszközöket (szirénákat).

A lakosság körében ne okozzon pánikot a „morgató”, csökkentett üzemű próbajelzést leadó sziréna, illetve ha a településen katasztrófavédelmi gépjárművek jelenlétét észlelik.

 

A gyakorlat nem valós eseményeken alapszik, hanem fiktív, kitalált katasztrófahelyzeten.

A nem mozgósított lakosságnak a médiákon keresztül leadott közlemények figyelmes meghallgatásán kívül nincs más teendője.

 

A feladat fontosságára való tekintettel kérem a lakosság megértését és a gyakorlathoz történő fegyelmezett hozzáállását.       

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

 
Októberi Záhonyi Zóna PDF Nyomtatás E-mail

 

Testületi ülés összefoglalója - Záhony Város Önkormányzati képviselõ-testülete Háda Imre polgármester elnöklete alatt október 12- én nyílt ülésen nyolc határozatot hozott .....2.oldal

Bursa Hungarica ösztöndíj - Záhony Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozott a Nemzeti Erõforrás Minisztérium pályázati felhívásához és meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázatát......4.oldal

Nyugdíjas találkozó - Kistérségi kultúrális seregszemlén találkoztak a nyugdíjas klubok tagjai ....5.oldal

Szüreti mulatság - A Záhonyi Nõk Egyesülete és a VOKE Mûvelõdési Ház közösen rendezte meg a szüreti mulatságot október 22- én. Az õsz színeiben díszített aulában, finom borral kedveskedve fogadtuk a folyamatosan érkezõ kedves vendégeket. Szüreti hangulatot árasztó teremben a kisbíró köszöntötte a vendégsereget és invitált mindenkit a színházterembe......7.oldal

 

 
Felújításra kerül az uszoda tetőszerkezete PDF Nyomtatás E-mail

 

Záhony Város Önkormányzata, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet felhívása alapján pályázatot nyújtott be a fedett uszoda tetőszerkezetének felújítására.

A pályázatot a Belügyminiszter Úr kedvezően bírálta el és 17 237 000 Ft támogatást állapított meg a 21 546 250 Ft összköltségű beruházáshoz. A beruházáshoz szükséges önrészt Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetésében biztosítja.

A városi fedett uszoda több mint 20 éve, 1987-ben létesült, az akkori műszaki előírásoknak megfelelően. A létesítményben a használat során egyre több műszaki hiba keletkezett, amelyek egy részét orvosoltuk, de a nagyobb léptékű beruházási feladatokra forrás hiányában nem kerülhetett sor.

Bővebben...
 
Folyamatos felújítások a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületén PDF Nyomtatás E-mail

 

Az 1984-ben épült „piros óvoda” épületén az elmúlt évek során számos felújítás, beruházás történt.
2009. év elején – pályázati támogatás nélkül - a már több helyen sérült, az idők során jelentősen elhasználódott lapos tető szigetelése újult meg, új bitumenes szigetelést kapott, valamint a meglévő esővíz ejtőcső vezeték cseréje is megtörtént.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként 2010. évben az épület komplex akadálymentesítése megtörtént. Az akadálymentesítés megvalósításával a közlekedők, folyosók új, vezetősávval ellátott burkolatot kaptak, a csoportszobákban új, csúszásmentes padló került elhelyezésre. A beltéri ajtótokok és ajtók szintén cserélődtek. A villanyszerelési munkák során a régi elavult vezetékek, helyett új, szigetelt vezetékek, kapcsolók, világítási szerelvények kerültek beépítésre. Az emeletre való feljutást lift biztosítja, valamint mindkét szinten mozgáskorlátozott illemhely is kialakításra került.

2011. évben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde épületének felújítására.

Bővebben...
 
Kiegészítés – a Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére közzétett hirdetménnyel kapcsolatban PDF Nyomtatás E-mail

 

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk a Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére pályázni kívánók figyelmét, hogy a Szociális Közlönyben, 2011. október 26. napjával megjelenő hirdetmény (a Szociális Közlöny Szerkesztőségének jogi és közlönyszerkesztési szempontból történő áttekintése után) néhány kiegészítést tartalmaz a honlapokon korábban megjelenő pályázati kiírásban foglaltakhoz képest, így néhány ide vonatkozó jogszabályi előírás feltüntetésével és pontosításával egészült ki:

Pályázati feltételek:

  • főiskolai, vagy egyetemi 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában előírt végzettség


A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bek. c) pontjának megfelelően:

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus.
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

Bővebben...
 
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a november 1-jei munkaszüneti napon PDF Nyomtatás E-mail

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje a november 1-jei munkaszüneti naphoz kapcsolódóan az alábbiak szerint módosul:

2011. október 31. (hétfő) nincs ügyfélfogadás/munkaszüneti nap
2011. november 1. (kedd) nincs ügyfélfogadás/munkaszüneti nap
2011. november 2. (szerda) 8.00 - 12.00 és 13.00-16.00 között van ügyfélfogadás

2011. november 3. (csütörtök) nincs ügyfélfogadás
2011. november 4. (péntek) 8.00 - 12.00 között van ügyfélfogadás
2011. november 5. (szombat) 8.00 - 12.00 között van ügyfélfogadás

 
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 Következő > Utolsó >>

64. oldal / 66

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Október 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók