Hiba
2017. évi tanulmányi ösztöndíj pályázat Nyomtatás
Írta: Administrator   
2017. március 21. kedd, 07:27

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony a 4/2017. (VIII.09.) számú határozata alapján a Záhonyban legalább egy éve állandólakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gimnáziumban tanuló roma fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

A tanulók támogatása az elbírálás során meghatározott mértékben történik. Az ösztöndíjra sikeresen pályázók között 101 750,- Ft, keretösszegű támogatás kerül felosztásra, melynek kiutalása bankszámlaszámra történik.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:

  • Záhony város közigazgatási területén legalább egy éve állandólakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezzen,
  • gimnázium nappali tagozatának 9-13. évfolyamán tanuljon, a 2016/2017. félévi eredménye legalább 4,5 átlagot érje el (magatartás és szorgalom jegyek be nem számításával),
  • roma nemzetiségűnek vallja magát.

A 18. életévét be nem töltött tanuló a pályázatát a törvényes képviselője aláírásával együtt nyújthatja be.

A tanulmányi ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló a tanulmányait önhibájából nem folytatja, vagy ha a tanulót fegyelmi büntetésben részesítették, illetve az igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a tíz órát.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje: a pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti példányban, a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatnak 2017. április 7. napján 12:00 óráig kell beérkeznie a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) földszint 5. irodájába. A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • hiánytalanul és olvashatóan kitöltött pályázati adatlapot,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát,
  • önéletrajzot,
  • a 2016/2017. félévi osztályzatának másolatát,
  • a 2016/2017. tanévben tanulmányi versenyen elért eredményt, művészeti, tudományos, illetve sporttevékenységet tanúsító okmány másolatát,
  • ECDL és nyelvvizsga megléte esetén az igazoló (vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű érettségi) dokumentumok másolatát,
  • a személyi azonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.

 

Adatlap+ nyilatkozat