Záhony Város Önkormányzata
Januári Záhonyi Zóna PDF Nyomtatás E-mail

 

Advent - Az adventi készülődés és az igazi karácsony tele van melegséggel, méltósággal, és szeretettel. A karácsony, az advent, a várakozás megszentelésével lehetőséget nyújt arra, hogy a szív nyitott legyen, a lélek pedig tiszta a szeretet fogadására és annak adására.....1.oldal

Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. november és december hónapokban meghozott fontosabb döntéseiről.....6.oldal

Polgármesteri tájékoztató  az önkormányzat 2016 évi gazdálkodásáról, tevékenységéről....8.oldal

Téli madáretetés -A zord tél az egész évben itt maradó és a hozzánk északabbról érkező madarak szervezetét alaposan próbára teszi. Ezért nagyon fontos, hogy ha módunkban áll, segítsünk rajtuk. A legfőbb szabály: ha megkezdtük az etetést, folytassuk egészen március végéig, mert az odaszokott madarak már nehezen keresnek más lelőhelyet. ...10.oldal

A legszebb pillanatok azok, mikor szeretteink arcán és szemében látjuk csillogni a fényt, az örömötKarácsony. Ez az a szó, amelyet ha kimondunk, érezni kell, rá kell hangolódni. Élvezni kell a fenyő, a mézeskalács, a narancs illatát, a gyertya lángját, a csendet, a nyugalmat. December 16-án a művészetoktatás növendékei az ünnep meghittségét, hangulatát varázsolták a művelődési ház színpadára, több éves hagyományra visszatekintő színvonalas gálaműsorukkal....12. oldal

Bővebben...
 
Ingyenes képzések PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Molnár Tímea   
2017. január 16. hétfő, 13:56
2017. február elejétől a budapesti és vidéki szakképzési centrumokban ismét lehetőség nyílik arra, hogy INGYENES nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők.

Általános tudnivalók az 1 éves esti képzésről:

Óraszámok: 504 óra, melyből kb. 60% (310 óra) idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.

Az 1 éves képzés neve és nyelvi szintje:

1) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
2) Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.

Jelentkezési feltételek:

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.

Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés az ország bármelyik szakképzési centrumában.
http://www.kormany.hu/…/januar-20-ig-lehet-jelentkezni-kere…

Módosítás dátuma: 2017. január 25. szerda, 08:19
 
FELHÍVÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. január 12. csütörtök, 10:54

 

Felhívás városi elismerések adományozására

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet alapján lehetőség van arra, hogy minden év január 31. napjáig Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított helyi elismerések évi adományozását kezdeményezzék:

 • a képviselő-testület tagjai,
 • a képviselő-testület bizottságai,
 • az intézményvezetők és
 • a helyi civil szervezetek.

Az eljárás szabályai:

 1. A javaslatot írásban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton, Záhony Város Polgármesteréhez címezve, indokolással ellátva kell benyújtani. A borítékot „javaslattétel kitüntetésre” felirattal kell ellátni.
 2. A polgármester a zárt borítékban lévő javaslatok felbontását követően összesíti a beérkezett javaslatokat, majd a képviselő-testület valamennyi tagját meghívja az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatok előzetes véleményezésére, a döntés előkészítésére. A döntés előkészítése során a képviselő-testület tagjai az elismerő címek adományozására további javaslatokat tehetnek.
 3. Az elismerő címek adományozásáról szóló döntését a képviselő-testület a tárgyév március 15. napjáig köteles meghozni. Az elismerések adományozására a képviselő-testület jogosult, határozatát minősített többséggel hozza.
 4. E rendeletben meghatározott elismerésekből fajtánként évente legfeljebb 2 db adományozható. Az elismerések ugyanazon személy részére fajtánként csak egy alkalommal adhatók.
 5. Az elismerések átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között, a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

Az alábbi elismerések adományozására lehet javaslatot tenni:

 • Díszpolgári cím

Magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható, aki egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek /posthumus/ is adományozható.

 • „Záhony Városért” elismerés

Bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál.

 • „Köz szolgálatáért” elismerés

Az önkormányzat intézményeiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti, közszolgálati, illetve hivatásos szolgálati jogviszonyban álló részére adható.

javaslatokat írásban lehet Záhony Város Polgármestere részére 2017. január 31. napjáig eljuttatni postai úton, vagy személyesen.

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2004. (III. 1.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege olvasható az önkormányzat honlapján.

 
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére PDF Nyomtatás E-mail

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2017. február 6-án (hétfőn) du. 15,00 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetésére (első olvasat)
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés a Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló 9/2001.(IV.27.) számú rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a városi köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Beszámoló a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
  Előadó: Ádám Ilona jegyző

 6. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV és Kulturális Nonprofit Kft. és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi kulturális tevékenységéről, 2017. évi munkatervéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 8. Előterjesztés a Záhonyi HŐTÁV Kft. 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2016. I-III. negyedéves behajtási tevékenységről és annak eredményéről szóló beszámoló elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 9. Előterjesztés a Záhonyi Hőtáv és Kulturális Nonprofit Kft. -vel kapcsolatos lakossági bejelentés kivizsgálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 10. Előterjesztés a Záhonyi Vasutas Sport Club 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi  költségvetés-tervezetéről
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 11. Előterjesztés a 2017 évben tervezett közfoglalkoztatási programokra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 12. Előterjesztés a  Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 13. Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 14. Előterjesztés a 2017. április 30-án megrendezésre kerülő „Városnapi rendezvény” szolgáltatóira és fellépőire
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 15. Előterjesztés külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 16. Egyéb szervezeti kérdések


 17. Zárt Ülésen:
 1. Előterjesztés a Záhony 818/31hrsz.-ú építési telek értékesítésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 2. Előterjesztés Hutás József kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

Z á h o n y,  2017. január 30.


Helmeczi László sk.
polgármester

 

Bővebben...
 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. január 10. kedd, 09:14

 

Tisztelt Lakosság!

Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 24/2016.(XI.23.) számú rendeletét 2017. január 09. napján módosította és a jogosultsági feltételeket az alábbiak szerint határozta meg:

Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető:

 

 • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 67.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 81.250 Ft-ot,
 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) b) pontja alapján a háztartás egyik tagjának sincs vagyona és
 • vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A támogatás iránti kérelmeket 2017. január 20. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon a kötelezően csatolandó mellékletekkel (a kérelem tájékoztatójában meghatározott igazolások) együtt a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4-es, 6-os irodahelyiségeiben.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül az, aki:

 

 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékában részesül,
 • tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban részesül (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

 

Azonos lakcímmel rendelkező, több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

A Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. Amennyiben a jogosult a részére biztosított tűzifát értékesíti, nem saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használja fel, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa ellenértékének, 15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás, illetve a településen belül történő kiszállítás költségének visszafizetésére.

A rendszeresített formanyomtatvány megtalálható a Hivatal belső hirdetőtábláján vagy letölthető.

Érdeklődni személyesen a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2-es, 4-es és 6-os irodahelyiségeiben, telefonon pedig a 06-45/525-508/510-es vagy 524-es melléken.

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapítására

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere

Módosítás dátuma: 2017. január 10. kedd, 09:25
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 144

Keresés

Záhony Város Bemutató VideóGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Eseménynaptár

<<  Február 2021  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728

LinkekZáhonyi-Zóna

Körpanorámák

Pályázatok, tájékoztatók