Hiba
TÁJÉKOZTATÓ művészetoktatási térítési díj támogatásról Nyomtatás

 

A jegyző a művészetoktatásban résztvevők  kiadásainak enyhítése érdekében a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeti ágára járó gyermekek törvényes képviselőit (szülő, gyám) kérelemre, jövedelemtől függetlenül művészetoktatási térítési díj támogatásban részesíti.

A támogatás mértéke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által igazolt térítési díj adott tanítási félévére megállapított és kifizetett összege.

A megállapított támogatást a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által kiküldött értesítés és befizetési igazolás alapján az Önkormányzat utólag fizeti meg a kérelmező részére.

A támogatás a tanítási félév első napjától kezdődően a tanítási félév végéig állapítható meg. A jogosultság megszűnik, amennyiben a kérelmező gyermeke félbehagyja tanulmányait az adott  művészeti ágon.

A kérelemhez csatolni kell:

-         a befizetési igazolást a térítési díjról (készpénzes fizetés esetén nyugta, bankszámláról történő utalás esetén a tranzakcióról kivonat), valamint

-         a gyermek lakcímkártyájának másolatát.

A rendelet hatálya csak záhonyi állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre terjed ki.

További információért kérem keresse Kutasi Andrea és Pálfy Mária szociális ügyintéző munkatársainkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4 és 6 irodában.

 

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Művészetoktatási térítési díj támogatás kérelem