Hiba
Beiskolázási támogatás Nyomtatás

 

Módosított beadási határidő!

Az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, Záhony Város beiskolázási támogatásban részesíti azon gyermekek szüleit, nevelőszüleit, gyámját, akik gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot.

Az beiskolázási támogatás összege: a) Általános iskolai tanulók részére 8.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült általános iskolai tanulók részére 4.000.- Ft/tanuló. b) Középiskolai tanulók részére 15.000.- Ft/tanuló, ingyenes tankönyvellátásban részesült középiskolai tanulók részére 10.000.- Ft/tanuló. c) Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére 20.000.- Ft/hallgató.

Nem támogatott azon tanuló aki: a) felsőoktatási szakképzésben /nem jogosult családi pótlékra/ vagy, b) felsőfokú szakképzésben /jogosult családi pótlékra/ vagy, c) érettségi után középfokú oktatási intézményben illetve esti tagozaton folytat tanulmányokat /nem jogosult családi pótlékra/.

A kérelemhez csatolni kell: a) a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll, b) háztartásban élők előző havi jövedelem igazolásait, c) a gyermek lakcímkártya másolatát,

Az beiskolázási támogatás iránti kérelmeket 2016. augusztus 24. napját követően 2016. október 31. napjáig lehet benyújtani formanyomtatványon.

További információkért kérem keresse Kutasi Andrea és Pálfy Mária szociális ügyintéző munkatársainkat az 525-508-as telefonszámon vagy személyesen a földszint 4 és 6 irodában.

Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal