Hiba
Meghívó Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésére Nyomtatás

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületét

 

2016. szeptember 28 -án (szerda) du. 16,30 órára
a Városháza nagytermébe képviselő-testületi ülésre

ö s s z e h í v o m.

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester 

 2. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 4. Előterjesztés a Záhony, Ady Endre út 79. szám alatti ingatlanon, a volt Kisiskola épület helyiségeinek bérbeadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 5. Előterjesztés a záhonyi 818/2 helyrajzi számú építési telek határrendezésére
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Temsa Safari típusú közösségi autóbusz használatáért fizetendő hozzájárulás mértékének megállapítására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 7. Előterjesztés a földgáz energia kereskedelmi szerződéses ajánlat elfogadására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 8. Előterjesztés új 1956-os emlékmű megvalósítására benyújtandó pályázatra
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 9. Egyéb szervezeti kérdések

 

 

Zárt ülésen:

 

 1. Előterjesztés a Városi Polgárőrség Záhony kérelmének elbírálására
  Előadó: Helmeczi László polgármester

 


Z á h o n y,  2016. szeptember 22.

Helmeczi László
polgármester